Екатерина Йорданова: Кабинетът да заяви пред ООН силна българска позиция в защита правата на жените

Председателят на СТСБ получи подкрепа от КНСБ, очаква и от Европейския парламент

България трябва спешно да подкрепи позицията на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) преди гласуването на окончателният документ на 61-ва сесия на Комисията за статута на жените към ООН, която се провежда в момента в Ню Йорк. За това призова председателят на СТСБ и вицепрезидент на Международната транспортна федерация Екатерина Йорданова в писмо към премиера Огнян Герджиков.

„Подготвя се резолюция, в която има сериозно отстъпление в политиките за равенство. Затова призоваваме българският представител да подкрепи позицията на МКП, в противен случай в глобален план ще се върнем назад и ще се откажем от вече извоювани права на жените. СТСБ изпрати своето искане до премиера, с аргументиран доклад от 32 страници. Получихме подкрепа от КНСБ и се надявам, че синдикатите ще бъдат чути”. Прочети още

Световните Синдикати призовават: подкрепете ролята на МОТ!

Отворено писмо до страните-членки на ООН, 61-ва сесия на Комисията на ООН за статута на жените (CSW)

Икономическо овластяване на жените в променящата се работна среда” , 13 – 24 март 2017г., Ню Йорк

23 март 2017г.

Комисията на ООН за статута на жените (CSW) е функционираща комисия на Икономическия и социален съвет (ИКОСОС) и е основният световен междуправителствен орган, посветен изключително на насърчаването на равенството между половете и овластяването на жените. CSW се свиква ежегодно под егидата на Организацията на ООН за равенство между половете и овластяването на жените (ООН Жени). Договорените резултати от срещата са известни като „постигнатите заключения“.

Темата на тазгодишното издание на CSW е Икономическото овластяване на жените в променящата се работна среда.

Глобалните Синдикати и гражданското общество приветстваха тясното сътрудничество между ООН Жени и Международната организация на труда (МОТ), преди и по време на CSW 61.

МОТ и ООН Жени си сътрудничиха тясно в разработването на експертни материали за информиране и подпомагане на правителствата по време на сесията и по време на преговорите за приемането на постигнатите заключения. В безпрецедентен ход, в централата на МОТ в Женева се състоя срещата на експерти от CSW, чийто доклад послужи за информиране за доклада на Генералния секретар до CSW.

Това сътрудничество между ООН Жени и Международната организация на труда е отличен пример за сътрудничество между агенциите на ООН, за каквото призовават държавите-членки, с цел да се постигне една по-последователна, ефективна и ефикасна система на ООН.

Ние сме шокирани от поведението на някои държави-членки на ООН, включително и на МОТ, насочено към премахване от проектите на постигнатите заключения на всички препратки към конвенциите и препоръките на МОТ – включително и на самата МОТ като компетентната агенция за мониторинг и проследяване на постигнатите заключения. По отношение на осемте основни конвенции на МОТ, същите тези държави-членки са приели заложените в тях стандарти по силата на членството си в МОТ. Достойният труд е в основата на икономическото овластяване на жените. МОТ е пазител на програмата за достоен труд.

Позицията на тези държави-участнички в CSW61 е неразбираема, неоснователна и неискрена. Ето защо, ние призоваваме за подкрепата на всички правителства, които желаят CSW61 да има реален принос за изпълнението на Целите за устойчиво развитие (по-специално цели 5 и 8) и развитието на икономическите и социалните права на жените, чрез по-последователна и ефективна система на ООН. Ние настояваме да се запази позоваването на специфични конвенции на МОТ и Декларацията на МОТ за основните принципи и права на работното място (1998г.), както и на необходимостта от продължаване на сътрудничеството между ООН Жени и МОТ в проследяването на постигнатите заключения.

Световните Синдикати представляват 72 милиона работещи жени от цял свят и участват в 61-та сесия на Комисията по статута на жените (CSW) със синдикална делегация, включваща представители на:

  • Международната Конфедерация на труда (ITUC)

  • Международната федерация на транспортните работници (ITF)

  • Международната федерация на образованието (EI)

  • Международната федерация на домашните работници (IDWF)

  • Международната федерация на журналистите (IFJ)

  • Международната федерация на обществените услуги (PSI)

Изявление на Световните Синдикати: Подкрепете включването и запазването на пълната и съществена роля на МОТ, особено функцията й на мониторинг и контрол по прилагането, в Заключителния Документ на 61-та сесия на Комисията по статута на жените (CSW)

21 март 2017г.

В хода на провеждащата се в момента 61-ва сесия на Комисията по статута на жените към ООН (UNCSW), държавите-членки на Комисията водят преговори по текста на Заключителния Документ по приоритетната за тази година тема ‘Икономическо овластяване на жените в променящата се работна среда’. Глобалните синдикати са потресени и осъждат факта, че въпреки споменаването на Международната Организация на Труда (МОТ) в първоначалния проект на Заключителния Документ, в последната обсъждана версия на документа от 20 март ключовата роля на МОТ за мониторинг и контрол на прилагането на Заключителния Документ е премахната, заедно с препратките към конкретни конвенции на МОТ и Декларацията за базовите принципи и права на работното място (1998г.) Прочети още

СТСБ иска силно държавно участие в управлението на Летище София

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) продължава да е против концесионирането на летището под каквато и да било форма. Това е позицията на СТСБ във връзка с обявеното на 21 март 2017 г. искане на служебния министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев за прекратяване на процедурата за концесия на летището.

„Отчитаме факта, че от МТИТС възприеха  част от аргументите ни против концесията. Оценяваме също, че Президентът на Република България Румен Радев споделя опасенията ни, свързани с потенциалните рискове за националната сигурност, произтичащи от отдаване на концесия на Летище София. В същото време обаче не чухме, че държавата ще запази водеща роля в управлението и развитието на най-голямото национално летище”. Eто и пълния текст на позицията: Прочети още

Президентът Радев благодари за позицията на СТСБ по концесията на летището

Президентът Румен Радев благодари на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) за активната позиция по концесията на летището.

„Държавният глава и неговият екип споделят вашата и на работещите на летището загриженост за неговото бъдеще. Безспорно, то е не само едно от печелившите държавни дружества в България, но и обект, пряко свързан със сигурността на Република България“, се казва в писмо от кабинета на президента. „Позволете ми да изразя своята висока оценка за всеотдайната работа на българските синдикалисти за защита правото на достоен труд на всички български граждани“, завършва писмото от президентството. Прочети още

Кампанията „Заклех се!” продължава с изложба на Летище София

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) продължава да прави все повече мъже съпричастни към кампанията си „Заклех се!”, насочена срещу насилието над жени. В своите събития, посветени на Международния ден на жените, СТСБ даде поредния старт на инициативата, този път в граничната зона Терминал 2, на Летище София. Към нея първи се присъединиха членовете на синдикалната организация на работещите на аеропорта. Прочети още

Испанският парламент отхвърли плана за либерализация на пристанищата

СТСБ се присъединява към позицията на Европейската федерация на транспортните работници (ЕТФ) и приветства решението на испанския парламент, който на 16 март отхвърли предложения от правителството План за либерализация на испанските пристанища. Вотът на парламента идва след като ЕК откри процедура за нарушение, а Съдът на Европейските общности постанови, че действащата към момента система е в нарушение на чл. 49 от Договора за функционирането на Европейския Съюз.

Прочети още

СТСБ със свой представител в управителните съвети на жп секцията и комитета за градски транспорт на ЕТФ

На 8 и 9 март 2017г. в Брюксел се проведоха предконгресните заседания на Секция ‘Железопътен транспорт’ и Комитет ‘Градски транспорт’ на Европейската транспортна федерация (ETF). Освен направената равносметка за отчетния период, обсъдените проблеми и набелязаните приоритети за следващите четири години, бяха проведени и избори за ново ръководство на двете структури на федерацията.

Даниела Златкова бе преизбрана за втори мандат като член на управителния съвет на Секция ‘Железопътен транспорт’, а след решение за разширяване на ръководството Прочети още

Седмица на авиацията в МТФ с изразително участие на СТСБ

Седмицата от 7 до 10 март 2017г. беше наситена със събития за секция „Гражданска авиация“ на Международната транспортна федерация (МТФ).
Безспорна нейна кулминация беше междуконгресната конференция, която събра в Лондон 150 авиационни професионалисти от 51 държави. Прочети още

Екатерина Йорданова ще представлява ITF и България на 61-та сесия на Комисията за статута на жените към ООН

От 13 до 24 март в Ню Йорк ще се проведе 61-та сесия на Комисията за статута на жените към ООН (CSW). Това е най-голямата и авторитетна междуправителствена институция, която работи за постигането на равноправие между половете, овластяване на жените и подобряване ролята им в обществото.

Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова ще бъде в Ню Йорк в качеството си на вицепрезидент на Международната транспортна федерация (ITF), и на жена-представител на българските синдикати. Тя ще запознае форума със заключителната декларация, приета от Националната конференция „Равенство между половете“, организирана от СТСБ, СБУ и КНСБ, и провела се на 7 март 2017г. в София. Пълния текст на декларацията можете да прочетете тук. Прочети още

Кръглата маса „Жените в транспорта” даде старт на две нови инициативи за равенството между половете в сектора


По случай Международния ден на жената Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) покани своите социални партньори – работодатели в сферата на обществения градския транспорт и общини – на кръгла маса „Жените в транспорта на България“. Форумът се проведе на 8 март 2017 г. в Музея за история на София.
На него бяха споделени добрите практики до момента в областта на женската заетост в транспорта, възможностите за привличането на жени към типично „мъжките” професии, равенството между половете и борбата с насилието у дома и на работното място. „Работата ни продължава. От днес имаме договорени и нови инициативи“, заяви председателят на СТСБ Екатерина Йорданова.
Прочети още