63 % от жените в транспорта са били поне веднъж жертва на насилие на работното място

Данните са от проучване на европейския транспортен синдикат, представено на конференция на СТСБ по темите на равенството

63% от жените в транспортния сектор признават, че поне веднъж са били жертва на насилие на работното място. Това показва проучване на Европейската транспортна федерация, представено на заключителната конференция по проекта „Жените в транспорта – обучение за стойностна заетост (EVE)”, реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Двудневният форум се организира от Съюза на транспортните синдикати в България и се проведе в навечерието на Международния ден на жените в Правец.

Проучването беше представено на форума от Ингалена Хайних, политически асистент по проблемите на равнопоставеността към Европейската транспортна федерация (ETF).Анкетирани са 1444 жени от целия транспортен сектор. Данните са стряскащи – 63% от тях признават, че поне веднъж са били жертва на насилие на работното място, а една четвърт смятат, че насилието е привично за сектора и е част от професията. Анализът на проучването показва, че насилието на работното място оказва влияние върху безопасността, здравето и благосъстоянието на жените. Става ясно, че това е основна причина за ниската заетост на жени в сектора, които напускат, защото се чувстват несигурни. Резултатите от проучването показват, че проблемът има и сериозно икономическо изражение. Насилието прави сектора непривлекателен за работа, а в Европа има сериозен недостиг на работна ръка в транспорта, особено младежи. Необходимо е да се предприемат спешни мерки за преодоляване на бариерите и подобряване на условията на труд, в това число за елиминиране на  тормоза и насилието на работното място, показва анализът на проучването.

По време на форума беше представен и проектът на ЕКП „Сигурност у дома, сигурност на работното място”, който включва проучване, направено в 11 европейски страни, сред които и България. В него опитът на СТСБ от транспортния сектор бе оценен като добра практика на световно ниво и бе включен по-късно в доклад на Международната организация по труда за насилието и тормоза на работното място с 4 добри практики на синдикатите за ефективни действия срещу насилието.

Това е българският принос за постигане на повече равнопоставеност на жените на работното място. „Радваме се, че всичко за което сме работили през годините, бе  високо оценено и споделено с колегите ни от цял свят. Нашият опит е ценен, защото почива на базата на дългосрочно стратегическо планиране и комплексен подход по проблема”, коментира председателят на СТСБ и вицепрезидент на ETF Екатерина Йорданова. Тя участваше в Управителният съвет на проекта като представител на ЖК на ЕКП.

В конференцията по проекта „Жените в транспорта – обучение за стойностна заетост (EVE)” участваха близо 100 синдикални лидери и гости.  Проектът обръща особено внимание на ролята на синдикатите в процеса за постигане на равенство между половете в един от най-доминираните от мъжете сектори. Той се реализира от СТСБ и ETF. Асоциирани партньори по него са Unite the Union (Великобритания), FNV (Холандия) и FGTE-CFDT (Франция).

Основната му цел  е насочена именно към промяна на тази статистика чрез постигане на по-добра работна среда в транспорта и привличане на повече жени на работа в него, а от там и до по-добри икономически резултати.

Проектът  разработва цялостна обучителна програма и подготвя мрежа от преподаватели в синдикалните организации по темите, свързани с равенството на жените в транспорта. Пакетът на ETF съдържа 4 модула и наръчник с насоки за използването им от всеки, който ще провежда обучение по темите: „Овластяване на жените”, „Колективното договаряне за жените”, „Здравословни и безопасни условия на труд за жените” и „Борба с насилието над жените”.

Конференцията беше открита от  председателя на СТСБ и вицепрезидент на Европейската и Международната транспортни федерации Екатерина Йорданова. Свое видео обръщение към форума отправиха европейският комисар по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел, генералният секретар на Международната конфедерация на профсъюзите Шарън Бъроу и генералният секретар на на EТФ Едуардо Чагас. Еврокомисарят по правосъдие Вера Юрова изпрати свое писмено послание, а Главна дирекция „Мобилност и транспорт” на ЕК беше представена лично от Елизабет Котхаус, началник отдел „Социални аспекти, права на пътниците и равни възможности“. Сред гостите бяха конфедералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Монсерат Мир и вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов.

Във форума участваха също заместник-министърът на правосъдието Десислава Ахладова и заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова.