Апел на СТСБ към широката българска общественост

СТСБ като част от най-голямата гражданска организация в България – КНСБ, и неговите партньори от състоялия се на 10 май 2016г. Дискусионен форум „Социално отговорно и устойчиво развитие на транспорта“

След като обсъдиха:

  • състоянието в сектора и проблемите в различните подотрасли;
  • подготвяните законодателни промени на европейско ниво;
  • негативното влияние на нелоялната конкуренция и сивата икономика, която я поражда;
  • нейното базисно и деструктивно отражение върху социалните системи, демокрацията и държавността;
  • върху живота и благоденствието както на заетите в сектора, така и на цялото общество;
  • нуждата от засилени действия и гаранции по социалното измерение на икономическите промени;
  • важната социална роля на транспорта като доставчик на основна обществена услуга;
  • общия стремеж към безопасен, модерен, удобен, екологичен и достъпен транспорт;
  • нуждата от еднакви, ясни правила за работа, социални стандарти и качество на транспортната услуга за всички граждани на ЕС

ПРИЗОВАВАТ

цялото гражданско общество и всички граждани на ЕС, живеещи в България,

да подкрепят усилията им за балансирано, социално отговорно и  устойчиво развитие на транспорта и транспортните услуги

отделяйки една минута от своето време

като участват в подписката и дадат своя глас заедно с останалите граждани на ЕС

за Европейската гражданска инициатива „Справедлив транспорт“

на уебсайта на ЕГИ www.fairtransporteurope.eu

или през уебсайта на СТСБ и КНСБ.

Заедно можем да направим българския транспорт по-справедлив!

Нека го направим! Участвайте още днес!