Срещи със служителите и синдикалните членове на СТСБ в столичния „Автотранспорт“

През втората половина на месец март 2019  г. председателят и експертите на СТСБ се срещнаха с работници от трите депа на столичния Автотранспорт в 3 поредни срещи. На 20 март се състоя голяма обща среща за водачи, сервизни работници и администрация в депо „Земляне“. На масовата среща на 22 март в депо „Малашевци“ присъстваха представители на всички работници, а на 25-ти март беше срещата с водачите, сервизните работници, техниците и администрацията в депо „Дружба“.

На срещите, заедно с председателя на СТСБ Екатерина Йорданова, присъстваха и управителните съвети и председателите на различните депа в дружеството: Мария Георгиева, председател на синдиката на СТСБ към „Столичен Автотранспорт ЕАД“ и синдикален председател на депо „Малашевци“; Владимир Цветанов – синдикален председател на депо „Земляне“; и Найчо Найденов – синдикален председател на депо „Дружба“ и член на УС на СТСБ. И на трите събрания беше направен обстоен преглед на постигнатото в дружеството чрез КТД и преговори с работодатели, Столична Община и правителство от началото на 2019 г. до момента, както и на следващите стъпки.

В началото на януари, след преговори в Съвета за тристранно сътрудничество към Столична oбщина, в които взеха активно участие председателите на всички организации, постигнахме 10% увеличение на основните заплати за всички работещи в 4-те транспортни дружества. Остана открит въпросът за допълнителни разговори в Столичен Авто и Електротранспорт за намиране на допълнителни възможности за водачите с цел привличане на нови служители, намаляване на извънредния труд, изравняване на заплатите и системата за стимулиране на водачите в двете дружества.

По инициатива на СТСБ-КНСБ в средата на февруари бяха предприети спешни мерки за преодоляване недостига на водачи и ограничаване на извънредния труд до законоустановените норми. Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова и президентът на КНСБ Пламен Димитров излязоха с предложение за поетапно свеждане на извънредния труд до 150 часа годишно, при запазване на доходите; както и договаряне на тригодишна рамка за стъпаловидно ежегодно увеличение на доходите на всички работници и служители в 4-те дружества. 

След поредица от интензивни срещи между синдикалните организации в дружествата, СТСБ-КНСБ и Столична община, на 13 март кметът на София Йорданка Фандъкова внесе предложение, с което се гарантира изравняването на заплатите и бонусите на шофьорите и ватманите в „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД, както и допълнително 10% увеличение на заплатите на водачите от 1 април 2019 г. Докладът беше подкрепен и гласуван от Столичния общински съвет на 14 март.

Вярваме, че това е стъпка в правилната посока, която ще накара повече млади хора да заработят в Столичния градски транспорт и ще направи професията по-привлекателна.“ – коментира съпредседателят на Младежкия комитет на СТСБ Георги Георгиев. 

На срещите бяха обсъдени и различните проблеми, свързани с организацията на смените и работния процес в отделните депа; със системата за поощрения и наказания; проблеми с трафика в столицата, които затрудняват водачите при изпълняване на задълженията им и др. Бяха съставени няколко работни групи по места, които да се занимават регулярно с отделните въпроси и да ги комуникират с ръководството и експертите на СТСБ. Инициира се и излъчването на нови представители на групите работници по депа: шофьори, сервизни работници и техници; които да участват активно в работата на комитетите по условия на труд (КУТ).

Преговорите за повишаване на доходите продължават: договарянето на 3-годишна рамка за 2020-2022 г. би гарантирало стабилна перспектива за всички работещи в четирите дружества, както е запожено в проекто-споразумението, инициирано от КНСБ и СТСБ.