Седмица за действие в круизния речен транспорт

На 4 април т.г. в Амстердам бе даден стартът на Седмицата за действие в круизното речно плаване в Европа. Тя се организира от Международната федерация на транспортните работници (МТФ) и нейното регионално подразделение – Европейската транспортна федерация (ЕТФ). Двете синдикални структури обединяват усилията си чрез съвместния си проект „Ривър круиз“ в защита на работещите в този сектор и техните условия на труд и живот. Спецификата на работата в речното плаване слага знак за равенство между двата вида условия, тъй като тези служители на практика живеяти през свободното си време на борда – понякога с месеци.
С акция на секция „Речно плаване“ в Амстердам, по време на която бе организирана пресконференция, обществеността и медиите бяха информирани за проблемите на труда в сектора и за усилията на синдикатите те да бъдат решени по един достоен начин. Бе отправен апел гражданството да подкрепи тези усилия, както и търсенето на социален диалог с круизните компании. Единствено по този начин могат да бъдаат решени редица проблеми, свързани с наемането, заплащането, осигуряването и битовите условия на тези работници. Става дума не само за навигационния състав, но и за заетите в сектора „хорека“ (хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг).
Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ), член на ЕТФ и МТФ и участник в проекта, се присъединява към Седмицата за действие като призовава българската общественост за подкрепа. Също така СТСБ се обръща към ръководството на българското дружество „Дунав турс“, извършващо круизни превози, с предложение за среща и конструктивно обсъждане на условията на труд и живот на неговите служители, повечето от които наши сънародници. Съюзът предлага на общественото внимание и следното отворено писмо до пътниците – ползватели на тази услуга, разпространявано като листовка по време на Седмицата за действие в редица европейски речни и морски пристанища.