Българско участие в проекта на ЕКП „Сигурност у дома, сигурност на работа“

Насилието над жени на работното място и проявите на домашно насилие с цялото им отражение върху трудовия живот са двете основни насоки, върху които се фокусира изследването по проекта на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) „Сигурност у дома, сигурност на работа“. Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова, вицепрезидент на Женския комитет на ЕКП, и този път е в ръководната група по проекта. Той обхваща 11 страни от ЕС, сред които е и България.

2016-07-07 12.42.43От 6-ти  до 9-ти юли независимата изследователка по проекта Джейн Пилинджър проведе поредица от срещи в София. Тя анкетира представители на двете конфедерации – КНСБ и „Подкрепа“, Института за социални и синдикални изследвания, СДВР, дирекция „Социални дейности“ на Столична община, НПО, представители на Младежкия и Женския комитети на СТСБ. Тази интензивна програма следваше да даде отговори на въпросите какво е положението в България, какви са практиките на синдикатите в тази област и какво още може да бъде направено в бъдеще в областта на насилието над жени. Всички участници бяха поканени да дадат своите препоръки. Те ще залегнат в насоките за действие като резултат от проекта.

Един от очакваните ефекти е събирането на информация в подкрепа на Конвенция на МОТ за насилието на работното място. СТСБ провежда тази дългосрочна кампания от 2014г. и миналата година организира национална акция за повишаване на осведомеността по повод Международния ден за борба с насилието над жени 25-ти ноември.

Проведените срещи показаха, че има още какво да се направи, като работата на синдикатите по борбата с домашното насилие тепърва предстои. Тази идея е нова и на европейско ниво. Вече се очертават обаче възможните партньорства и ролята на синдикатите основно на етапа на идентификация и превенция, за да бъдат избегнати по-сериозни последици и травми за жертвите.