Равенството между жени и мъже на работното място започва от нашите организации

2016-12-14-13-23-52

На 14 и 15 декември Изпълнителният комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) проведе последното си заседание за тази година. На него Екатерина Йорданова – председател на Съюза на транспортните синдикати в България, национален представител и вицепрезидент на ЖК на ЕКП, бе представена от своята заместничка Мила Николова. От името на Женския комитет тя призова за изпълнение на конгресното решение от Париж миналата година за паритет в представителството на двата пола в органите на ЕКП. Прочети още

СТСБ – част от обединените усилия на Европейския съюз за премахване на разликите в заплащането между жени и мъже

2016-11-30-11-58-59

В потвърждение на виждането, че всички теми, отнасящи се до равенството между половете, са свързани помежду си и са част от развитието на обществото като цяло, Европейската комисия (ЕК) избра 30 ноември за провеждане на семинар „Как да премахнем разликите в заплащането между жени и мъже“. Датата съвпада с 16-дневния период, определен от ООН за акции и кампании в цял свят срещу насилието над жени. Този семинар идва и само няколко месеца след инициативата на комисаря по транспорт Виолета Булч „Жените в транспорта“. Прочети още

Равенството между жени и мъже е обща кауза

Взаимното доверие и широкото сътрудничество на всички заинтересовани страни за равенство между жени и мъже на работното място и в обществото са ключът към успеха – това стана ясно от думите на Екатерина Йорданова, председател на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ). На 24 октомври тя откри в София заседанието на Женския комитет на Европейската транспортна федерация (ЕТФ), на която е вицепрезидент. Присъстваха жени лидери от Белгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Унгария, Холандия, Швеция и Франция. СТСБ бе домакин на събитието и в него взеха участие представители на жените от градски, въздушен и ж.п. транспорт.    Прочети още

Заседание на КУТ в Столичен Автотранспорт в рамките на Седмицата за действие на ITF

На 6-ти октомври, по искане на СТСБ, се проведе заседание на Централния комитет по условия на труд в Столичен Автотранспорт. От страна на СТСБ  участие взеха Любомир Нешев, член на централния КУТ в компанията и Даниела Златкова, политически секретар за градски транспорт. Представителите на работодателя от трите депа докладваха за състоянието на условията на труд по отношение на здраве и безопасност, както и за предприетите превантивни мерки през последните три месеца. Прочети още

Българско участие в проекта на ЕКП „Сигурност у дома, сигурност на работа“

Насилието над жени на работното място и проявите на домашно насилие с цялото им отражение върху трудовия живот са двете основни насоки, върху които се фокусира изследването по проекта на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) „Сигурност у дома, сигурност на работа“. Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова, вицепрезидент на Женския комитет на ЕКП, и този път е в ръководната група по проекта. Той обхваща 11 страни от ЕС, сред които е и България.

2016-07-07 12.42.43От 6-ти  до 9-ти юли независимата изследователка по проекта Джейн Пилинджър проведе поредица от срещи в София. Прочети още

Конференция „Стратегии за преодоляване на разликата в заплащането по пол“

Джендър проект2На 25 април Фондация „Джендър проект в България“ и Министерството на труда и социалната политика в партньорство с Фондация „Фридрих Еберт“, бюро България, проведоха конференция на тема „Стратегии за преодоляване на разликата в заплащането по пол.” В нея взеха участие и представители на СТСБ.

С встъпителни думи по темата конферецията откри г-жа Мария Петрова – Координатор проекти на Фондация „Фридрих Еберт“.

Заместник министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров разясни защо преодоляването на тази разлика  е от ключово значение. Той разгледа равнопоставеността като част от основните права на човека и подчерта значението й за постигане на социална справедливост, устойчивост и приобщаващ икономически растеж. Прочети още

Защо жените не кандидатстват за повече работни места в транспорта

В навечерието на „Седмицата на жените, работещи в транспорта“ на Европейската комисия и в светлината на Международния ден на жената 8 март Европейската федерация на транспортните работници (ЕТФ) поиска от законодателите да обърнат повече внимание на истинските причини, които възпират жените да кандидатстват за повече работни места в този сектор.
Европейската комисия ще стартира „Седмица на жените, работещи в транспорта“ от 18 до 24 април и ще организира голямо събитие по темата на 21 април. ЕТФ приветства инициативата на ЕК, като същевременно признава безпрецедентния интерес, проявен от ГД „Мобилност и транспорт“ относно недостатъчното представителство на жените в сектора. За да направи процеса по-ефективен обаче, ЕК ще трябва да постави условията на труд и заетост в центъра на своите усилия за подобряване на участието на жените в транспорта. Прочети още

СТСБ подкрепи за пореден път инициативата на ЕК за отбелязване Деня на равното заплащане

22701832372_23e22f02bd_z1

Тази година Генерална дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия обяви 2-ри ноември за Европейски ден на равното заплащане. Денят се отбелязва за пета поредна година, като всеки път датата е различна и съответства на деня, в който на практика трудът на жените спира да бъде заплащан или иначе казано – датата, на която започват да текат онези дни от годината, които маркират разликата в заплащането между мъже и жени ( 16.4 % по-ниско заплащане за жените е общата статистика за изминалата година на европейско ниво или 59 дни, в които те работят безплатно в сравнение със своите колеги мъже).
Всяка година, още от самото му обявяване през 2011г., чрез различна инициатива, СТСБ отбелязва този ден, като подчертава сериозността на проблема и неговите дългосрочни последствия, в това число разликата в пенсиите на мъжете и жените на един по-късен етап от техния живот.
Този път акцентът на кампанията беше представянето на резултатите от проекта „Разлика в заплащането на жените и мъжете в транспортния сектор“. Прочети още

СВЕТОВЕН ДЕН НА ДОСТОЙНИЯ ТРУД

Датата 7 октомври е избрана от Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) за отбелязване на Световния ден за достоен труд. От 2008 година насам този ден се отбелязва от повече от 130 страни в света. Понятието „достоен труд“ е въведено от Международната организация на труда (МОТ) и от тогава се е превърнало в цел на индустриалните отношения.

На тази дата милиони синдикалисти се обединяват в своите действия за постигане на справедливи доходи, сигурност на работното място, социална закрила за семействата. Прочети още