Екатерина Йорданова се срещна с ръководството и членове на СТСБ в Центъра за градска мобилност

На среща в Център за градска мобилност с председателя на СТСБ Екатерина Йорданова и президента на Конфедерация на независимите синдикати в България – КНСБ Пламен Димитров, синдикати и работници дискутираха условията на труд и заплащането в условия на продължаващата пандемия.

“Благодарение на мярката 60/40 и споразумението със Столична община  успяхме не само да запазим работните места, но и да повишим доходите, независимо от пандемията и притеснителните финансови параметри в дружеството. Споразуменията, които извоювахме със Столична община са гръбнакът на нашата работа. Имаме действащ КТД, в който са залегнали предложенията на нашите членове. Те са свързани с уеднаквяването на присъединителната вноска, която регламентира не само ползите от КТД, но и ангажимента на членовете ни да са активни, да работят с нас, да изискват. Също така касаят и рамковото тригодишно споразумение със СО, което предвижда покачване на заплатите в три поредни години с 10 процента годишно.”, заяви Екатерина Йорданова.

Председателят на СТСБ наблегна на нуждата от активно включване на всички наши синдикални членове в кампаниите “Бъдещето е в обществения транспорт” и кампнията за ратификация на Конвенция 190 на МОТ за премахване на насилието и тормоза в света на труда.
Контрольорите често стават обект на насилие от страна на пътници и синдикатите ще работят за тяхната защита, както чрез закон, така и чрез запознаване на обществото с проблема.

Екатерина Йорданова и Пламен Димитров се срещнаха и с изпълнителния директор Димитър Дилчев и главния счетоводител, за да обсъдят финансовото състояние на компанията, във връзка с предстоящото предложение на КНСБ за подкрепа на градския транспорт чрез заложени средства в актуализацията на националния бюджет.

Димитър Дилчев благодари на синдикатите за инициативата и подкрепата, като отбеляза, че в този момент тя е от съществена важност за ЦГМ.

На двете срещи присъстваха, освен Петко Александров, член на УС на СТСБ, също и Елеонора Филчева, член на Съюзния съвет, Антоанета Стоименова, представляващ комитетите в сектор „Градски транспорт“ и член на УС на международните транспортни федерации, както и съпредседателят на Младежкия комитет на СТСБ. Всички те поеха ангажимент да следят за изпълнението на договореностите, в непрекъснат диалог с ръководството на ЦГМ.