Честит 8 март!

Честит Международен Ден на Жената, скъпи приятели, колеги и партньори!

Вярвам, че днешният ден не е просто празник на жената, а на женското, градивно и позитивно отношение към света. Това е празник на съзидателните усилия и на грижата за бъдещето. В този смисъл, това е празник на всички, които са избрали да работят за постигането на по-хармонично и устойчиво общество.

Вярвам, че жените със своята любов към живота, грижа за добруването на всички и вроден творчески стремеж, могат да бъдат носители на позитивна промяна не само в семействата си, а и на всички нива, на които им бъде поверена отговорност: организации, компании, дори цели държави. Примери за такива жени вече изобилстват, и те се появяват във всички краища на света, независимо от традицииите и културите, в които са отгледани. Това показва едно глобално съзряване на жените и готовност да заемат новата полагаща им се роля – на напълно самостоятелни и отговорни личности, които в равноправно партньорство с мъжете работят за постигане на справедливост и по-добро бъдеще за всички. Зная, че много мъже подкрепят тази нова визия смело и самоотвержено, защото разбират, че тя е от всеобща полза. Но ние, жените, първи трябва да дадем пример с действията си.

Да си пожелаем успешно, равноправно и плодотворно партньорство за превръщането на България в едно по-добро място за живот!

Екатерина Йорданова,

председател на СТСБ