Днес отбелязваме Световния ден на достъпа до тоалетни

Днес отбелязваме Световния ден на достъпа до санитарни помещения (тоалетни). По този повод, ние от СТСБ изготвихме проучване, насочено към нашите членове, чрез което да съберем данни за техния достъп до тоалетни, във връзка с достойните, здравословни и безопасни условия на труд. В навечерието на деня за достъп до тоалетни СТСБ проведе и Секторен съвет, посветен на темата, в който се включиха по-голямата част от лидерите на синдикалните ни организации в страната.

“Достъпът до санитарни помещения е основно човешко право. За съжаление, транспортните работници са едни от най-засегнатите по отношение на здравето и безопасността, когато нямат достъп до тоалетни. Ние от СТСБ от години се борим да осигуряваме повече тоалетни и по-добри хигиенни условия за тях. Всяка година на днешния ден правим кампании и алармираме за проблема с тоалетните, за да напомним на дружествата и общините колко важен е достъпът до тоалетни за достойнството, сигурността и здравето на нашите транспортни работници.“, коментира председателят на СТСБ Екатерина Йорданова. Тя допълни и, че: „Темата е устойчива част от Съвета за социално сътрудничество по въпросите за транспорта към Столична община, но този модел на диалог все още не е постигнат в голяма част от градовете ни в страната.“.
Антоанета Стоименова, експерт в сектор „Градски транспорт“ към СТСБ, заяви, че по темата за достъпа до санитарни помещения и хигиена на тоалетните именно градският транспорт е с водеща роля, тъй като здравето и безопасността на водачите са в пряка връзка със санитарно-хигиенните условия.
По данни на световни организации, липсата на адекватен достъп до тоалетни е в основата на редица болести, някои от които смъртоносни –  като болести, свързани с диарията, болести на бъбреците и пикочните пътища, рак на простатата и много други сериозни проблеми. В 21 век за съжаление все още можем да кажем, че транспортните работници по света изпадат в трудни ситуации, поради липса на достъпни тоалетни помещения.
Проблемът касае с още по-голяма сила жените, поради физиологичните особености на техния организъм. Жените в транспорта са особено засегнати: на много места в транспорта липсват отделни помещения за тях, което ги излага  на риск от насилие и дава отражение върху здравето им ,създава бариери пред тяхната заетост в сектора. Също така хигиенните условия в наличните помещения за жените-транспортни работници са от по-голямо значение, поради същите причини. Припомняме, че кампанията на Международната федерация на транспортните работници (МТФ) бе инициирана от жените и стартира на Конгреса на МТФ през 2018г. в Сингапур. Достойните санитарни условия на работното място за всички транспортни работници станаха приоритет на Конгреса, като бе изработен и нарочен документ – Харта за санитарни условия на транспортните работници.
Осигуряването на лесен достъп до тоалетни е част от осигуряването на безопасни и адекватни условия на труд за работещите в транспорта. Наша синдикална отговорност е в диалог да договаряме повече и по-добри условия за достъп до тоалетни в цялата страна. Поради сериозната ни ангажираност с проблема ние си поставихме за цел да съберем информация за актуалното състояние на количеството и качеството на тоалетните, които са на разположение на работещите, за да получим възможно най-пълна картина на този проблем по градове. След като съберем информацията, ще я използваме за договарянето и реализацията на повече тоалетни на работното място и по-добри хигиенни условия за всички транспортни работници в България.