СТСБ подкрепи кампанията „Мисли зелено – земята го заслужава!“

Днес, 22.04.2021 г., отбелязваме Международния ден на Земята, който има за цел да насочи вниманието на хората по цял свят към екологичните проблеми на планетата.

По повод Деня на Земята, на заседание на Управителния съвет на СТСБ беше прието решение Съюзът да подкрепи и участва в кампанията на Федерацията на независимите синдикати в земеделието (ФНСЗ) към КНСБ “Мисли зелено – земята го заслужава!”

Кампанията цели да повиши информираността и съзнанието на гражданите за взаимната свързаност между екологичните, икономически и социални въпроси по хранителната верига – чиста природа – чиста храна – здраво и проспериращо общество и вредата от пестицидите и глифозата върху нас. Чрез нея, ФНСЗ алармира и за спешната необходимост от намаляване използването на пестициди, хербициди и други химически вещества в селскостопанския производствен цикъл – в контекста на пакта за Зелената сделка и други ключови документи. Кампанията, чрез серия публикации с достоверно съдържание в следващите месеци, има за цел да провокира критично мислене и да генерира обществен натиск за промяна, включително и законодателна.

В тази връзка СТСБ, като ангажиран с темите екология, опазване на околната среда и биоразнообразието – с акцент върху националното, както и в контекста на 17-те цели на ООН, и също чрез кампанията си за опазване на българската роза Дамасцена, подкрепя и се включва в кампанията на ФНСЗ днес.

На заседанието на УС председателят на СТСБ Екатерина Йорданова припомни, че през 2019 г. в Деня на Земята засадихме 17 български рози от вида “Дамасцена” в Докторската градина, които символизират 17-те цели за устойчиво развитие на ООН.
(повече информация – тук: https://www.stsb.bg/v-denya-na-zemyata-stsb-zasadi-gradina-na-zemyata-i-mira/).
“Преди две години на този ден създадохме нашата символична градина на Земята и мира в центъра на София и си обещахме да засадим още 169 рози, колкото са подцелите на ООН. Предизвикателствата, пред които ни изправи пандемията, забавиха този наш план, но ние ще пристъпим към изпълнението му, веднага щом преодолеем ситуацията, в която сме”, каза Екатерина Йорданова. “За мен е много важно, че СТСБ тази година ще подкрепи кампанията на ФНСЗ – КНСБ, насочена срещу употребата на пестициди, хербициди и други химически вещества за растителна защита – те са сред най-опасните замърсители на почвата, водата и въздуха и вредят на човешкото здраве. Благодаря на колегите, че акцентират върху този проблем – СТСБ е с вас”, допълни тя.