Екатерина Йорданова обсъди актуализацията на бюджета за градски транспорт

Днес на редовно заседание на Координационния съвет на КНСБ, председателят на СТСБ Екатерина Йорданова постави въпроса за актуализацията на бюджета за обществен градски транспорт в страната за 2021 г. и потърси подкрепа от координационния съвет.

Екатерина Йорданова подчерта, че поради наложената извънредна епидемиологична обстановка в страната транспортните оператори са претърпели сериозни финансови загуби, свързани с допълнителните средства за дезинфекция, лични предпазни средства за работещите, изключително намалени приходи от продажба на превозни документи, променени разписания.

Същевременно СТСБ и КНСБ отново настояха мярката 60/40 за подкрепа на заетостта и, съответно – мярката 80/20 в секторите транспорт и туризъм, да бъдат продължени.

В рамките на заседанието Екатерина Йорданова запозна участниците и с конкретни аргументи в подкрепа на двата проекта на Столична община (СО): за столичното метро – 360 млн. лева и за ВиК инфраструктура, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води – 200 млн. лева., които трябва да останат с първоначално планирания размер на финансиране в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Твърдението, че София получава несъразмерно голяма част от средствата, предвидени в Плана, не отговаря на действителността.

“Общият размер на предвидените безвъзмездни средства по НПВУ за България е 12,159 милиарда лева. В първоначално разработения вариант на плана СО е конкретен бенефициент в двата  проекта с общ размер 560 млн. лв.
Изчислено в процентно съотношение, това прави 4,11 % от общо предвидените за страната средства.”, обобщи тя.
“Тези факти, съотнесени към конкретните проекти за метро и ВиК инфраструктура, не съответстват на твърденията за концентрация на средства, насочени към СО”, заяви Екатерина Йорданова.