Екатерина Йорданова изпраща писмо за подкрепа по повод Деня на българската община и местното самоуправление

Днешният 12 октомври официално е обявен за Ден на българската община и местното самоуправление в България, с решение на Министерски съвет от 6 октомври 2021 г. Предложението е на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), което съществува от 25 г. насам, а от 1999 г. обединява всички общини в страната.

Определянето на празника подчертава ролята не само на кметовете на общини и техните администрации като органи на изпълнителната власт, но и тази на общинските съвети като изразител на волята на гражданите и орган на местното самоуправление. През годините местните власти доказаха компетентност, работоспособност и умение да се овладяват трудностите, пред които времето ни изправя. В извънредната ситуация, в която сме поставени вече втора година, сътрудничеството между местната власт, синдикатите и работодателите по отношение на градския транспорт е по-важно от всякога за защитата на работещите.

В тази връзка, по повод празника, СТСБ днес ще разпрати писмо до всички общини и НСОРБ, с което ги кани да подпишат споразумние, прието на проведената Национална конференция „Бъдещето е в обществения транспорт“ на 16 септември.

Тя беше организирана в рамките на Европейската седмица на мобилността, в продължение на едноименната ни кампания, с цел да издигне ролята на обществения транспорт и да осигури дълготраен ангажимент от страна на държавата към развитието му, при 50/50 споделена отговорност с общините.

Именно на конференцията бе единодушно прието проектно споразумение за сътрудничество с местните власти, във връзка със съвместните препоръки на европейските социални партньори в обществения градски транспорт. Целта на препоръките е създаването на екологичен и социално справедлив преход към новите форми на обществен транспорт, включително чрез дигитална трансформация, която изисква масирани инвестиции.

В споразумението, което днес СТСБ изпраща за подписване, участниците се съгласиха да приемат целите и принципите на препоръките, като същевременно се обединиха в исканията си за финансиране на градския транспорт от страна на държавата и общините. По повод днешния официален ден на общините и местното самоуправление, СТСБ напомня за приетия документ чрез писмо и кани заинтересованите страни да се включат в подписването му, за да постигнем по-бърза реализация и разпространенеие.

В придружителното писмо до общините СТСБ заявява позиция, че: „В качеството си на активни участници в обществените процеси и отношения, свързани с управлението на обществения градски транспорт, считаме, че трябва да работим съвместно с местната и централна власт за осъзнаването, че общественият транспорт вече не е обществена услуга, а обществено благо“ и апелира за тяхната подкрепа.