Екатерина Йорданова се срещна с ръководството на Синдикат „Транспортно строителство и възстановяване“

Забавянето на заплатите продължава да бъде основен проблем на работещите в дружеството

Ръководството на Синдикат „Транспортно строителство и възстановяване“ се срещна с председателя на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) Екатерина Йорданова на 11 юни 2018 г. В срещата участваха Цветана Драгостинова, член на УС на СТСБ, председателят на Синдикат ТСВ Димитър Стоилов, членовете на УС и председатели на организации от София, Соколово, Пловдив, Варна, Горна Оряховица. Основната тема на разговорите бе напредъкът в преговорите по подготовката на новия Колективен трудов договор.

Другата водеща тема бе финансовото състояние на дружеството и необходимостта от осигуряване на средства за разплащане на публичната дейност. Отново бе поставен въпросът за неплащането на субсидиите на дружеството за извършени публични задачи, а от там и системното забавяне на заплатите за работещите. В тази връзка беше взето решение синдикатът да изготви актуализирана информация за неизплатените средства към ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ за извършените дейности в полза на държавата. На следващия Координационен съвет на КНСБ те ще бъдат включени към исканията на СТСБ към държавния бюджет за 2019 г.

Синдикатите в дружеството настояват също така за изясняване и установяване на правния статут на предприятието, осъществяващо дейността си по Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия.

По време на срещата бяха дискутирани също организационни въпроси по участието на делегатите на ТСВ в Осмия конгрес на СТСБ и предстоящите инициативи и кампании на Съюза.