Екатерина Йорданова се срещна със синдикалното ръководство на ТСВ заради неизплатени субсидии в дружеството

Ръководството на Синдикат „Транспортно строителство и възстановяване“ се срещна с председателя на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) Екатерина Йорданова. Целта бе да се  обсъдят възможностите за разрешаване на продължилия вече няколко години проблем с неплащането на субсидиите за извършени публични задачи, от което следва и системно забавяне на заплатите в дружеството.

Беше взето решение СТСБ да представи искане към Министерството на финансите за изплащане на субсидията към ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ за извършените дейности в полза на държавата, което да позволи и възстановяване на редовния график за изплащане на възнагражденията. Също така синдикатите в дружеството настояват за изясняване и установяване на правния статут на предприятието.

За да се подобри комуникацията и ефективната работа на синдиката, в следващите месеци ще бъдат проведени събрания и обучения в отделните му структури с участието на ръководството на СТСБ.