Екатерина Йорданова участва в конференцията на високо ниво „Мултимодален транспорт за Европа“

Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова участва в международната конференция на тема „Мултимодален транспорт за Европа”, която се състоя на 20 март 2018 г. в рамките на двудневна среща на високо ниво  на министрите на транспорта от ЕС. Събитието беше организирано от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и еврокомисар Виолета Булц в рамките на българското председателство и инициативата „2018: Година на мултимодалността“.

Целта на конференцията бе да се проучат възможностите за постигане на по-устойчиви и ефективни транспортни и логистични връзки в Европа и извън нея. Бяха обсъдени и предложените изменения в Директива 92/106/EEC за създаване на общи правила за комбиниран транспорт на стоки (измененията виж тук).

Инициативата за преразглеждането на директивата е на българското председателство и цели стимулиране развитието на мултимодалния транспорт. Зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев обясни мотивите на БГ председателството при откриването на конференцията така: “Европейското законодателство в тази област се нуждае от преразглеждане, така че да може да се използва като мощен инструмент за разработване на мултимодални връзки между съществуващите транспортни системи и изграждане на нови в Европейския съюз. Изпълнението на новата директива пряко ще засегне бизнеса в положителен аспект чрез насърчаване използването на комбиниран транспорт на стоки в рамките на Съюза.“

Откривайки конференцията, Виолета Булц заяви: „Транспортът създава една четвърт от вредните газови емисии в ЕС. Аз отделям голяма част от вниманието си като еврокомисар, за да прокарвам инициативи, които ще направят транспортната ни система по-устойчива. Мултимодалността е един от ключовете към намирането на работещи алтернативи.“

Българското председателство подчерта, че е от съществено значение прехвърлянето на товари от автомобилния транспорт към железопътния,  вътрешно водния и морски транспорт. Чрез разтоварване на пътната инфраструктура, отрицателното въздействие на транспорта върху околната среда ще се намали значително и ще се гарантира по-голяма сигурност за пътниците. Създаването на благоприятни условия за развитие на мултимодален транспорт и логистика изисква изграждането на съвременни интермодални терминали на територията на пристанищата и в местата, където се пресичат основните транспортни пътища. В рамките на срещата бяха обсъдени още и възможностите за финансиране на транспортните връзки между Европейския съюз и страните от Западните Балкани.

В дебата за бъдещето на мултимодалния транспорт участваха министри и заместник-министри на транспорта от страните от Западните Балкани и Европейският съюз, както и представители на българските и европейските институции и социални партньори, свързани с транспорта. Конференцията включваше и делегати от Европейската комисия, Световната банка, пристанищни оператори, представители на водещи европейски транспортни и логистични компании и др.

През април и май т. г. ще се проведат още три важни събития, посветени на различни аспекти на мултимодалността: Арена на изследванията, иновациите и технологиите в транспорта във Виена; Европейски TEN-T дни в Любляна; и Европейска конференция за устойчива градска мобилност в Никозия.