Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова защити Софийското метро в Националния план за възстановяване и устойчивост

В заседание на Изпълнителния комитет на КНСБ по покана на Конфедерацията, се включи служебния вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов по повод подготвяните промени от служебния кабинет в Националния план за възстановяване и устойчивост.

В резюме президента на КНСБ Пламен Димитров представи дългосрочните изменения, планирани от временното правителство, след което даде възможност на председателите на Федерациите да изразят своето становище по темата.

Едни от предвижданите промени касаеха сектор транспорт, в частност намаляване средствата за Софийското метро, като част от инвестициите за Столична община.

Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова използва възможността да защити направените по-рано през годината предложения, които с позиция на КНСБ за допълнения на НПВУ бяха включени в него. Именно с тези предложения бяха предвидени средства за построяване на нови линии на софийското метро, които сега с лека ръка и без достатъчно добре обосновани мотиви беше предложено първоначално да бъдат пренасочени, а след това да бъдат намалени.  Доводите на служебния кабинет за небалансирано финасиране между различните общини в България не са нормативно обосновани и именно това изложи г-жа Йорданова в своето изказване.

Тя обърна внимание на разликите между кохезионната политика, която се реализира с помощта на оперативните програми и политиката за преодоляване на последствията от безпрецедентната криза след пандемията чрез Плана за възстановяване и устойчивост, който от своя страна цели да подпомогне засегнатите сектори от икономиката. „Сектор транспорт беше сред  най-тежко пострадалите в цял свят, а градските транспорти понесоха огромни загуби. Градският транспорт не спря да работи и мобилността в градовете беше гарантирана. Тук няма  търсене на кохезия, а търсене ефект на възстановяване на най-засегнатите от кризата  и осигуряване устойчивост в контекста и на Зелената сделка“, подчерта Екатерина Йорданова.

Мотивите за орязване на средства за разширение на метрото на София – един устойчив и ефективен масов градски транспорт с голяма социална и екологична значимост, който отговаря изцяло на критериите за финансиране, каквато до момента  е и предварителната оценка на  проекта в т.ч. и при обсъжданията с Европейската комисия, са напълно необосновани и са в разрез с изискванията на Зелената сделка да бъдат финасирани проекти с доказан ефект за намаляване на вредните емиисии в атмосферата.

Сред ползите от строежа на Линия 3, който е включен  за частично финансиране от Плана за възстановяване и устойчивост са:

  • Превозване на около 26 милиона пътника годишно ( от близо 1,5 млн. жители на столицата ), които биха оставили личните си автомобили;
  • Намаляване на замърсяването на въздуха с над 7 хил. тона вредни вещества годишно
  • Увеличение на средната скорост на придвижване с градския транспорт с над 2 пъти
  • Гарантирано бързо и удобно обслужване на големи пътнически потоци с над 40 хил.човекочаса дневна икономия спестено време от пътувания.

Мащабите на използване на предлаганата услуга спрямо всеки друг проект в друго населено място са несравними и не е редно да бъдат сравнявани. „Механизмите на финансиране са съвсем различни, както и източниците за това“, подчерта Екатерина Йорданова и подробно обясни принципите на прилагане на механизмите на Фонда за регионално развитие /ФРР/, чрез който се финансират различни регионални проекти според тяхната важност в т.ч. с голяма обществена  и особено екологична значимост в контекста на зелената сделка на ЕС. Чрез него се предвижда финансиране на различни  значими проекти в отделни региони, като опазване на околната среда, екологичен транспорт, големи ВиК проекти и други. В тези случаи може да се търси баланс между регионите, но като се вземе предвид  брой на жители и  размери на тези региони и т.н.

„Никой не отрича необходимостта от финансиране на проекти в областта на образованието и здравеопазването и други с голям социален ефект, но необходимостта от модерен, устойчив, екологичен градски транспорт, каквото е софийското метро и който обслужва 1/3 от населението на България е проект, който трябва да бъде отстояван и защитаван от всяко едно правителство“, допълни Пламен Димитров думите на г-жа Йорданова и категорично подкрепи нейната позиция.