Серия от срещи с водачите и сервизните работници в Електротранспорт

През последните седмици председателят и експертите на СТСБ се срещнаха с работници от трите депа на Електротранспорт в 4 поредни срещи. На 26 февруари имаше голяма обща среща за водачи и сервизни работници. На 12 март – две последователни срещи за ватмани на трамваи и тролейбусни водачи; а на 15 март специална среща със сервизни работници и технически персонал от трите депа.В срещите в депо Банишора се включиха членове на ръководството и експерти на СТСБ и КНСБ. Направен беше преглед на постигнатото до момента.
В началото на януари, чрез преговори с работодателите и Столична община, постигнахме 10% увеличение на основните заплати за всички работещи в 4-те транспортни дружества на Столична община, в т.ч. и Електротранспорт, от 01.02.2019 г.
В средата на февруари бяха предприети спешни мерки за преодоляване недостига на водачи и ограничаване на извънредния труд до законоустановените норми. СТСБ-КНСБ излезе с инициатива за поетапно свеждане на извънредния труд до 150 часа годишно в рамките на следващите 3 месеца, при запазване на доходите.
В края на февруари, след нов кръг от преговори с общината, двете синдикални централи излязоха със стратегическа 3-годишна рамка, чрез която да се постигне траен ангажимент от страна на Столична община за стъпаловидно ежегодно увеличение на доходите в 4-те дружества.След пробива в преговорите между СТСБ-КНСБ и Столична община за увеличение на заплатите на шофьорите и ватманите в столичния градски транспорт на 13 март, и гласуваното от Столичния общински съвет на 14 март предложение на кмета Йорданка Фандъкова за  изравняване на заплатите и бонусите в „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД, както и допълнителното 10% увеличение на заплатите на водачите от 1 април 2019 г.Продължаваме преговорите на ниво дружество за модернизиране и обновяване на автопарка и подобряване условията на труд на сервизите и звената за техническа поддръжка като ще бъдат търсени както възможности от бюджета на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, така и финансова подкрепа за целеви инвестиции от Столична община.

Преговорите за повишаване на доходите също продължават: предстои да се договаря 3-годишната рамка за 2020-2022 г., която ще гарантира стабилна перспектива за всички работещи в четирите дружества, и предвижда увеличение с по 10% всяка година така, както е запожено в проекто-споразумението, инициирано от Пламен Димитров (КНСБ) и СТСБ.