Комитет „Наземен персонал“ към Европейската транспортна федерация проведе последното си заседание за тази година

На 03.11.2021 г. се проведе последното заседание на комитет „Наземен персонал“ към Европейската транспортна федерация. В него взе участие международният експерт, отговарящ за сектор „Гражданска авиация“ на СТСБ, Любомир Дренски.

По време на заседанието беше избран нов председател – Даниела Модонези от италианския синдикат FILT-CGIL. Бяха обсъдени и редица важни теми, касаещи Европейския социален диалог в сектора, последиците от пандемията и проектите на Европейската транспортна федерация, насочени към авиацията.

Добрата новина е, че постепенно трафикът се възстановява и към 27.10.2021 г. се отчита спад с 23% спрямо същата дата през 2019 г. – преди пандемията. По данни на Евроконтрол ако тенденциите се запазят същите, през март 2022 трафикът ще бъде възстановен над 95% в цяла Европа.

Друга ключова тема по време на заседанието беше упражняването на насилие от страна на пътниците към персонала, който работи по летищата. От началото на пандемията се забелязва значителен ръст на случаите, в които ставаме свидетели на инциденти и пострадал персонал. Това и възстановянето от пандемията ще бъдат приоритетни теми в сектор „Гражданска авиация“ по време на следващия конгрес на федерацията, който ще се състои през месец май 2022 г. в Букурещ.

Темата за насилието на работното място е основен приоритет за нас от няколко години, като сме инициирали редица кампании и инициативи, насочени към това. СТСБ и лично председателят Екатерина Йорданова участваха в приемането на  Конвенция 190 на Международната организация на труда (МОТ), подписана на конференция в Женева през 2019 г.

„Започнахме с мечтата за какъвто и да е инструмент на МОТ за преодоляване насилието над жени на работното място. Постигнахме Конвенция, придружена от Препоръка за елиминиране на насилието и тормоза в света на труда – правен инструмент, предписващ решение на проблема, приложимо при всички национални правни системи“ – споделя председателят на СТСБ.

СТСБ ще продължи да настоява за ратифицирането на Конвенция 190 на МОТ от следващото Народно събрание.