ЕТФ настоява за социален диалог с Aviapartner

Във вторник 14 Юни 2016, членове на Комитета за наземен персонал на Европейската федерация на транспортните работници (ЕТФ), включително делегати от белгийските членове на ЕТФ от ACV

Transcom, BTB and CGSLB, се събраха пред централата на Aviapartner в Завентем, за да денонсират липсата на социален диалог в рамките на компанията и да призоват управлението, да изпълни своите правни задължения в това отношение.

 

ЕТФ и синдикалните й членове многократно са подхождали към ръководството на Aviapartner с ясната идея за справяне с плачевните иднустриални отношения в дружеството. Ръководството на компанията обаче, нито информира, нито се консултира със синдикатите за икономическата ситуация, структурата на заетост или решенията, които най-вероятно ще доведат до значители промени вътре в нея. Това е явно нарушение на тяхното законово задължение по силата на законодателството на ЕС. В някои страни, местното управление е стигнало дотам, че организира директни информационни сесии за отделните работници, с което заобикаля ролята на представителите на работниците.

Робърт Хенгстър, председател на Комитета за наземен персонал на ЕТФ, коментира: „ Позорно е една мултинационална компания, която работи в няколко страни членки на ЕС, съзнателно да пренебрегва своите задължения за информиране и консултиране на своя персонал. Призоваваме Aviapartner да оправдае ценностите, които фирмата публично рекламира (Силен дух, диалог, взаимно уважение и т.н.)“.

 

Ситуацията е станала непоносима за персонала на Aviapartner през последните месеци. В Брюксел например, Aviapartner не е заплатила коректно часовете извънреден труд, разходите за транспорт и настаняване в хотел и други, на работниците, които помагат за справянето с пренасочване на полетите към други Белгийски или Френски летища след терористичните атаки в градския транспорт и летището в Брюксел на 22 март, 2016.

 

Франсоа Балестеро, Политически секретар на Секция гражданска авиация в ЕТФ, добави: „Получавали сме множество жалби основно от Белгия, Германия и Италия, но и от други страни. В случай, че ръководството на Aviapartner не влезе в диалог с работниците си, ние си запазваме правото да предприемем правни действия за защита на правата на нашите членове.“