Срещи на секция „Гражданска авиация“ към ETF във Флоренция

От 12 до 14 декември 2017 г. секция „Гражданска авиация“ към Европейската транспортна федерация (ЕТФ) проведе редовните си годишни срещи във Флоренция по покана на своите италиански членове. За тази цел домакините бяха предоставили на участниците прекрасния си комплекс FIT-CISL Centro Studi в живописната местност Фиезоле край Флоренция.

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) бе представен от Антония Панайотова, експерт „Международно сътрудничество“ и вицепрезидент на секция „Гражданска авиация“ на ЕТФ, адвокат Симеон Симеонов, Анета Сидова, Мирослава Давидова и Ивайло Сидов от СО на СТСБ към Летище София.

Първият ден бе посветен на срещи на комитетите („Кабинен екипаж/пилоти“, „Управление на въздушното движение“ и „Наземен персонал“). На тях беше отчетена дейността през изтичащата година и бяха набелязани последващи действия по приоритетните теми. За УВД това безспорно е темата за правото на стачка на ръководителите на полети (РП), което беше атакувано по безпрецедентен и безпардонен начин от ЕК в средата на годината и доведе до старт на кампанията „Нашите права-вашата безопасност“ (виж повече на: http://www.stsb.bg/savmestna-deklaratsiya-na-etf-i-atceuc-nashite-prava-vashata-bezopasnost/ ). Комитет „Наземен персонал“ обсъди скорошното включване на дейностите по наземно обслужване в обхвата на EASA и предстоящото приключване на съвместния проект на ЕТФ и Европейските социални партньори „Укрепване на социалния диалог в сектора на наземното обслужване“ в началото на следващата година. За комитет „Кабинен екипаж/пилоти“ водеща беше темата на обединението между кабинните и летателните екипажи в обща, по-силна и влиятелна структура, която ще се нарича Joint Aircrew Committee.

На следващия ден се проведе вторият семинар по проекта „Fair Aviation for All“, посветен на европейската и международната регулаторна рамка относно социалните права и стандартите за трудова заетост в авиацията. (виж повече на: http://www.stsb.bg/parvi-seminar-po-proekta-spravedliva-aviatsiya-za-vsichki-na-etf/ ). Този семинар беше посветен на представянето и обсъждането на конкретни казуси от различните авиационни подсектори. Следващият семинар от проекта ще се проведе в края на юни 2018г. във Варна.

Маратонът от срещи завърши на 14 декември със заключително пленарно заседание на секция „Гражданска авиация“. То беше открито с едноминутно мълчание в памет на Майкъл Колинс, бивш вицепрезидент на секцията и председател на Комитета за секторен социален диалог в авиацията до юни 2017г. След това участниците подеха спонтанно бурни аплодисменти, с които изразиха своята признателност за приноса на Майкъл към изграждането и влиянието на секцията.

Знаменателно беше присъствието и на действащи кабинни екипажи от Ryanair, които за първи път бяха събрали кураж да застанат открито с имената и лицата си, вече като синдикални членове на ЕТФ със свои организации.

Основни теми на заседанието бяха ревизирането на Основния регламент за EASA ( ЕО ) № 216/2008, подготовката на ЕТФ за предвиденото лансиране от ЕК на Социален пакет мерки в авиацията през 2018г., както и постигнатите успехи и бъдещите стратегии за защита на работещите в Ryanair.