Транспортни работници от цял свят призоваха евродепутатите да отхвърлят планираните изменения на Регламент 1370

etf_protest

На 5-ти декември железопътни работници от 42 страни и над 80 синдикални организации от цял свят се събраха пред Европейския парламент в Брюксел, призовавайки евродепутатите да отхвърлят промените в Регламента за обществен превоз на пътници, който е част от политическия стълб на 4-ти железопътен пакет. Европейската федерация на транспортните работници (ETF) организира протестния митинг преди гласуването на Комисията по транспорт и туризъм към ЕП, за да изрази своята загриженост относно липсата на защита на работниците при смяна на оператора. Каузата бе подкрепена от участниците в конференцията на секция Сухопътен транспорт на Международната федерация на транспортните работници (ITF), която се провежда от 5-ти до 9-ти декември в Брюксел. Участник в конференцията и протеста от страна на СТСБ е Даниела Златкова, изпълнителен секретар.

Общата позиция на Съвета на транспортните министри проправя пътя за по-нататъшна либерализация на железопътния обществен пътнически транспорт, без да осигури по-добра защита на работниците. Измененият текст оставя на компетентните органи да решат дали да наложат социална равнопоставеност на всички оператори, участващи в тръжните процедури. Опитът показва, че това се прави рядко, като приоритетен критерий за избор на оператор на обществен транспорт остава най-ниската цена, постигната главно чрез съкращения на персонал и орязване на социални права.

„Защитата на персонала при конкурентен търг е важно условие за високо качество и безопасни железопътни обществени услуги. Лоялната конкуренция трябва да се основава на критерии за качество, а не на по-лоши условия на труд, несигурност и загуба на работни места“, коментира Сабине Триер, заместник-генерален секретар на ETF. С емоционална реч президентът на ITF Пади Крамлин призова политиците да спрат либерализацията в сектора и да чуят гласа на работещите.

Протестът в Брюксел е първата част от по-широк набор от действия на ETF за отхвърляне на промените в Регламента. Следващата стъпка е демонстрация, която ще се проведе в Страсбург на 13 декември – два дни преди окончателното гласуване в пленарна зала на Европейския парламент.