Новият основен регламент на EASA е важна стъпка в правилната посока

Федерацията на европейските транспортни работници (ETF), която представлява над 350 000 работници в цялата авиационна индустрия в Европа, приветства вчерашното гласуване на пленарното заседание на Европейския парламент относно новия основен регламент на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) като важна стъпка в правилната посока. Някои от дългосрочните искания на ETF – като включването на наземното обслужване в компетенциите и отговорностите на Агенцията, или взаимозависимостта между безопасността и социално-икономическите фактори – бяха взети под внимание. Със съгласието на Съвета, ETF изразява съжаление за удължаването на разпоредбите за гъвкавост до осем месеца – разпоредби, които предстои да бъдат гласувани и от Съвета на Европа. Проблемът е, че те предоставят на авиокомпаниите прекалено много възможности да се отклоняват от установените правила, по-специално по отношение на ограниченията на полетното време.

В продължение на години ETF се застъпва за необходимостта от справяне с последиците от въвеждането на правила за безопасност върху авиационните работници. С новото предложение това ще се превърне в реалност – институциите на ЕС и самата Агенция ще бъдат задължени да си сътрудничат при разрешаването на рискови ситуации. Оливър Ричардсън, президент на секция „Гражданска авиация“ към ETF, заяви: „Към момента ЕАSA няма опит в социалните въпроси. Ето защо призоваваме Агенцията да включи социалните партньори, защото могат да предоставят експертизата на персонала от първа линия, която е без аналог. През последните години експертите на ETF имаха безценен принос за процеса на създаване на правила в EASA“.

Като единствен представител на наземните служители на европейско равнище, ETF приветства и включването на наземното обслужване в обхвата на настоящия регламент. Съжаляваме обаче, че Европейският парламент избра „облекчен“ подход за обявяване на съответствие и разчита само на съществуващите международни стандарти в индустрията. Франсоа Балестеро, политически секретар на ETF за гражданска авиация, добавя: „Смятаме, че както доставчиците на наземно обслужване, така и персоналът трябва да бъдат сертифицирани, за да се гарантира, че всички служители отговарят на изискванията. Бихме приветствали и по-развитите стандарти за обучение, квалификации и качествени услуги като средство за намаляване на текучеството на персонала, което има отрицателно въздействие върху веригата за авиационна безопасност.“

ETF приветства прехвърлянето на отговорности към мултинационалните оператори, което изисква съгласието на съответния национален авиационен орган. От друга страна, съжаляваме, че отново предложението за пълно лицензиране на кабинния екипаж беше оставено настрана. Радваме се, че нашето искане за отхвърляне на черната кутия вътре в пилотската кабина е чуто и в бъдеще при случаи на самолет в беда ще бъде записвана само комуникацията в реално време. Приветстваме и оттеглянето на минимума за прослужено време, което няма отношение към безопасността.

ETF благодари на своите членове за усилията, положени за комуникиране на посланието на всички нива, за да има европейска система за безопасност, която да отчита човешкия фактор, който е от решаващо значение. ETF се ангажира да продължи да си сътрудничи с ЕАSA за доброто на европейските авиационни работници и на индустрията като цяло,  и настоява Съветът на министрите по транспорта да приеме регламента. Ще следим внимателно за правилното прилагане на разпоредбите, които касаят социалните партньори.