ЕК обеща да представи пакет от социални мерки за европейския авиационен сектор през 2018 г.

Брюксел, 20 юли 2017 г.

Европейската федерация на транспортните работници (ETФ) и Европейската кокпит асоциация (ECA) се срещнаха с европейския комисар по транспорта Виолета Булц и с комисаря по заетостта Мариан Тейсен, за да обсъдят многото и разнообразни социални предизвикателства пред стотиците хиляди авиационни специалисти, които двете организации представляват. След състоялите се разисквания в рамките на срещата, ЕТФ и ЕСА силно приветстват съвместния ангажимент, поет от комисарите, за изработването и представянето на социален пакет от мерки за авиацията през 2018 г. и за изграждането на социалния стълб на Комисията „Юнкер“ в сферата на авиационния сектор.


Дирк Полоцек, президент на ECA, заяви: „Отдавна авиацията и нейните високомобилни работници са третирани по различен начин от другите работници, като този специфичен и отделен регулаторен режим в авиацията направи възможни явления като фалшивата самостоятелна заетост, изкуствения статут на работник от агенция за временна заетост и даже т. нар. схема ‘pay-to-fly’, при която се оказва, че за да управлява самолета, пилотът плаща повече, отколкото плащат пътниците за своето място.“

Оливър Ричардсън, президент на секция „Гражданска авиация“ в ETФ, добави: „В момента сме свидетели как правилата на ЕС за т.нар. „мокър лизинг“ (бел.ред. отдаване под наем на въздухоплавателно средство заедно с екипажа) се използват  за подкопаването и разбиването на законни стачни действия (бел.ред. в началото на юли Вritish Аirways  нае на „мокър лизинг“ самолети и екипажи от Qatar Airways, за да се справи със стачкуващите кабинни екипажи от смесения си флот ВА Mixed Fleet), като при това се излагат на риск безопасността и сигурността. ЕС трябва да спре практики, които фаворизират свободата на предоставяне на услуги пред правата на работниците. Нуждаем се от ясно определение на понятието „основно място на стопанска дейност“, за да се справим с т.нар. компании-пощенски кутии, както и от консолидирано определение на понятието „оперативна база“, гарантиращо правилното прилагане на трудовото законодателство. Същевременно е необходимо преразглеждане на директивата за единно разрешително, за да се разшири обхватът й на приложение върху мобилните работници в авиацията и да се предотврати социалният дъмпинг в случай, че екипажи от трети държави работят на борда на самолети, регистрирани в ЕС. „

В този контекст ETФ и ECA заявяват готовност да подпомогнат по всякакъв възможен начин комисарите Тейсен и Булц в изграждането на социалния стълб на европейския авиационен сектор. И двете организации силно се надяват, че ангажиментът на комисарите за постигане на социален пакет за авиацията ще се осъществи под формата на силни и обвързващи правила, които да защитават европейските авиационни специалисти. Това ще допринесе за осъществяване на крайната цел да се гарантират равни условия в европейската авиация.