СТСБ в УС на Европейски проект за наземното обслужване

На 14 януари 2016г. в Брюксел се проведе първата среща на Управителния съвет на съвместния проект на Европейските социални партньори в авиацията „Поддържане на социалния диалог в наземното обслужване“. В срещата взе участие Антония Панайотова, експерт международно сътрудничество и гражданска авиация, която е член на УС и представлява СТСБ от страна на Европейската транспортна федерация (ЕТФ).

В края на май 2015г. в рамките на редовното годишно заседание на ЕСД европейските партньори се договориха да работят по тази тема заедно, като начинанието се финансира от Европейската комисия.

Основен кандидат по проекта е ЕТФ, а нейни партньори в него са ACI Europe, която представлява повече от 600 летищни оператори в Европа, Асоциацията на операторите по наземно обслужване (ASA) и Асоциацията на европейските авиокомпании (AEA).

Проектът, който официално беше стартиран през декември 2015г. чрез обявяването на конкурс за външни независими експерти, ще продължи 2 години. През това време от тях се очаква да извършат няколко научни и практически изследвания с акцент върху законодателната рамка и актуалното състояние на индустрията, условията на труд, професионалното обучение и квалификация, социалните права в европейския сектор на наземно обслужване. Ще бъде извършено и проучване на прилагането на индустриалните стандарти в тази сфера на дейност, както и систематизиране на най-добрите практики.

България бе избрана за обект на изследванията заедно с още девет държави-членки – Германия, Италия, Белгия, Дания, Великобритания, Полша, Испания, Ирландия, Франция. Програмата за проекта вече е готова и освен споменатите изследвания включва картографиране на европейския сектор за наземно обслужване, както и два семинара за оповестяване на междинните резултати от проекта. Очаква се проектът да завърши през 2017г., като преди това се проведе синтезираща конференция, на която ще бъдат отчетени резултатите и ще се представи заключителният доклад.