СТСБ се включи в семинара „Какво прави Европа за мен”

Екип от централата на СТСБ се включи в семинар „Какво прави Европа за мен”, който се състоя на 13 юни в гр. Карлово. Семинарът е част от съвместната информационна кампания на Инфоцентър „Европа директно – Пловдив” и Национален център за контакт по програма „Европа за гражданите” 2014-2020. Той цели популяризиране на дейностите на ЕС в подкрепа на гражданите и съсловните структури, и стимулиране на участието им при формиране на общоевропейските ценности.

Представена бе информация за програмата „Европа за гражданите”, и актуалните й направления за 2019 – 2020 г.:

1. Европейска памет за миналото;

2. Демократична ангажираност и гражданско участие.

Разяснени бяха условията за кандидатстване и финансиране по програмата, както и за предстоящите отворени покани за кандидатстване по мярка 2.1 „Побратимяване на градове“ и 2.2 „Мрежи от градове“.

Приоритетите за 2020 г. са:

В направление 1. Европейска памет за миналото:

1950 г. – Декларацията на Шуман;

1989 г. – Обединяването на Германия;

2000 г. – Европейска конвенция за правата на човека.

В направление 2. Демократична ангажираност и гражданско участие:

– Насърчаване на гражданската ангажираност и солидарност;

– Проучвания;

– Доброволческа дейност.

Представителите на СТСБ се включиха за кратко и в откритата среща с граждани в центъра на града, където организаторите предоставиха информационни материали по темата.