СТСБ със силно участие в Националната конференция „Равнопоставеност на половете“

Националната конференция „Равнопоставеност на половете“, организирана от КНСБ, СТСБ, СБУ и Обществен женски парламент 21 век, даде сериозен тласък на синдикалните усилия за постигане на равенството. Това е оценката на председателя на Съюза на транспортните синдикати в България Екатерина Йорданова за форума, който се проведе на 7 март 2017 г. в Конгресния център на конфедерацията.

Форумът беше открит с изказвания на президента на КНСБ Пламен Димитров, председателите на СТСБ Екатерина Йорданова и на СБУ Янка Такева.

Необходими са данъчни облекчения за жени, които отглеждат децата си или се грижат за нетрудоспособни членове на семейството, заяви от трибуната президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той изнесе и данни в подкрепа на настояването на конфедерацията. 56,1% от лицата извън работната сила са жени. 719 000 са на възраст 15-64 г. и не желаят да работят, като за над 1/3 от тях основната спирачка са лични и семейни причини, сред които най-важните са отглеждане на деца и грижи за нетрудоспособни роднини. Тези данни показват, че държавата трябва да вземе мерки, за да могат тези хора да се върнат на пазара на труда, коментира още Димитров. По думите му сред тях са данъчни облекчения за работодатели, които осъществяват целеви социални инвестиции, насочени към изграждане на детски градини, центрове за подпомагане на нетрудоспособни граждани, детски стаи, дневни центрове. Общините пък трябва да синхронизират работното време на детските заведения с графиците на градския и междуградския транспорт и с работното време на предприятията и публичните организации от съответния регион.

Трябва да се възстанови семейното подоходно облагане, като се съобрази и с другите предложения на КНСБ – въвеждане на необлагаем минимум, увеличаване на максималния осигурителен доход, по-високи налози за тези, които се осигуряват над този праг и възможностите на държавния бюджет, изтъкна Пламен Димитров.

В своето изказване председателят на СТСБ и вицепрезидент на Международната и Европейската федерации на транспортните работници Екатерина Йорданова очерта напредъка в работата по проблемите на равенството, както на национално, така и на европейско и световно ниво.

По думите й необходими са още много сериозни усилия в тази посока, защото няма как да се развива светът устойчиво без равенство между половете. „Равенството и участието на жените във вземането на решения на всяко ниво е необходимо и неотложно. Вярвам, че жените, със своята любов към живота, грижа за добруването на всички и вроден творчески стремеж, могат да бъдат носители на позитивна промяна не само в семействата си, а и на всички нива, на които им бъде поверена отговорност: организации, компании, дори цели държави. Примери за такива жени вече изобилстват, и те се появяват във всички краища на света, независимо от традициите и културите, в които са отгледани”, заяви в изказването си Екатерина Йорданова. Като един от тежките проблеми пред хармоничното развитие тя посочи и насилието.

„Трудното време, в което живеем, още веднъж ни показа, че от насилието страдаме всички. То е болест за всяко общество и е еднакво неприемливо, независимо към кого е насочено. Затова и трябва да сме всички заедно в борбата с него. 226 милиарда евро годишно е цената на насилието над жените в Европа – а колко ли плащаме за насилието, престъпността и военните конфликти по света? Тези средства, инвестирани в условия на труд и живот, в борба с бедността и недохранването, в наука и образование могат да преобразят света. И това е наша обща кауза, на всички съзнателни хора и на всички обществени институции. Радвам се, че това е философията, залегнала и в Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030г. Равноправието на жените, тяхното овластяване и икономическа независимост, са част от тях“, заяви още в словото си Екатерина Йорданова.

Жените в България работят средно 40 дни повече от мъжете, за да получат същото заплащане. В същото време те носят с 50 на сто повече домашни задължения. На края на трудовия път „слабият пол“ получава по-ниска пенсия от мъжете. Това изтъкна в изказването си председателят на СБУ Янка Такева. Според нея е крайно време в тази напрегната международна ситуация жените в България да издигнат единен глас срещу насилието по света и в защита на живота, както и за интеграцията на техните сестри, които бягат от войните в родните им държави.

Форумът завърши с общ заключителен документ, който бе разработен от експертите на СТСБ и с активното участие в преамбюла на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ. В него са застъпени основните искания на българските жени. А те са за договаряне на повече политики за равенство на работното място, за подкрепа на мерките на европейско ниво за баланс между работата и личния живот, за подкрепа на Конвенцията за насилието в света на труда, за политики в областта на равенството, за активно провеждане на национална и европейска кампания за отбелязване на Деня на равното заплащане. Пълния текст на документа можете да прочетете тук.

„Декларацията изразява нашите цели и стремежи, очертава областите, в които сме съсредоточили женските си политики и дейности. Всички те са напълно в синхрон с глобалните цели на ООН и Програмата за устойчиво развитие до 2030г.,“ – коментира председателят на СТСБ. По думите й синдикатите чрез ежедневните си усилия, а също и чрез тази конференция днес, участваме в световния процес на промяна към по-добър живот.

Тази декларация ще бъде представена на 61-та сесия на Комисията за статута на жените към ООН от 13 до 24 март 2017 г. в Ню Йорк от Екатерина Йорданова, която ще участва във форума в качеството си на вицепрезидент на Световната транспортна федерация и ще представи и позицията на най-големия български синдикат – КНСБ.

Сред гостите бяха също представители на президентството, на неправителствените джендър организации, на научните среди и на културата. На конференцията присъстваха също актрисата Искра Радева, която е лице на нашата кампания „Заклех се!”, както и Инга-Лена Хайних от Женския Комитет на Европейската транспортна федерация (ЕТФ).