Глобална жалба срещу нарушенията на DHL Deutsche Post

Mеждународната Tранспортна Федерация (МТФ) и нейният синдикален партньор UNI (UNI Global Union) са отправили жалба срещу Deutsche Post DHL (DP-DHL) за нарушаване на международни насоки, определени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

В писмо от 21-ви ноември 2012 г. до Йоахим Стефенс (Съветник в Министерството в Германия) партньорите твърдят, че компанията е извършила редица нарушения извън Германия, пренебрегвайки насоките на организацията за мултинационалните предприятния.
В сърцето на насоките е ангажимент за зачитане на правото на работниците да създадат или да се присъединят към профсъюз. Одобрени от 42 страни, насоките се прилагат от националните правителства; глобалните синдикати искат да видят действията на Германия, с които да се гарантира, че DP-DHL ще се придържа към тези насоки.

МТФ и UNI твърдят, че компанията е приела умишлено стратегия за ограничаване на синдикализацията в много страни, където е разгърнала дейността си. В Турция, например, DP-DHL уволни група работници по време на организиране на синдикална кампания. Турският съд на труда постанови, че е разбрал, че всичките осем случаи на уволнение са невалидни.

За да прочетете цялата история вижте тук и тук.