Голяма победа за работниците в наземно обслужване по европейските летища

СТСБ с активно участие в кампанията „Не си играйте с наземното обслужване” и в победоносната демонстрация в Страсбург.

На 12. 12. 2012 г. Европейският парламент (ЕП) не прие предложението на Комисията за Регламент при наземното обслужване по европейските летища и го изпрати отново към специализираните комисии на парламента, които трябва да изтовят нов доклад. Това е резултат на добра и продължителна работа, извършена от профсъюзите в целия ЕС през изминалата година, в която активно участие взе и Съюз на транспортните синдикати в България (СТСБ-КНСБ).

Тази победа показва, че ЕП разбира ясното послание, изпратено от работниците, които настояват за социално балансирано предложение, което да удовлетворява всички заинтересовани страни.
Ден по-рано, на 11-ти декември, Европейската транспортна федерация (ETF) организира поредна демонстрация част от кампанията “Не си играйте с наземното обслужване” , на която се събраха над 3000 служители от наземно обслужване и техните синдикати пред ЕП в Страсбург. Сред демонстрантите бяха и членове на СТСБ също водени от убеждението, че допълнителната дерегулация и либерализация на пазара на наземни услуги ще донесе много загуби на работни места и по-нататъшното влошаване на социалните права на работниците. По-широко отворен пазар, в съчетание с повече подизпълнители и неясна правна рамка, би отворила път на доставчици на услуги по европейските летища, които не са толкова загрижени за нивото на безопасност и условията на труд. Работниците бяха в Страсбург, за да поискат от ЕП да отхвърли настоящото предложение, пълно с пазарно-ориентирани разпоредби, без никакви допълнителни ползи  за пътниците и за индустрията като цяло,  с минимална загриженост към социалните нужди, изразени от представители на работниците през последните години.
Франсоа Балестеро политически секретар на ЕТF: „ЕП изслуша опасенията на
на работниците и изпрати обратно проекта на Комисията, който обслужва само интересите на авиокомпаниите.  ETF благодари на членовете на ЕП, които подкрепяха исканията на работниците от самото начало.  ETF сега настоява ЕП да направи задълбочено подобряване на текста и да включи в него социално балансирано предложение „.
Инго Кронсофт, Председател на комисията по Наземно обслужване, коментира: „Отхвърлянето на това предложение от страна на ЕП трябва да бъде бързо последвано и от становище на ЕП, което да предотврати понататъшното дерегулиране на пазара, да защити всички работници в случай на възлагане на обществена поръчка и / или да гарантира, че дружествата са оторизирани да предоставят услуги само  въз основа на представителен колективен трудов договор „.
Как гласуваха в ЕП на 12. 12. 2012:
1.Първо гласуване за отхвърлянето на предложението на Комисията:
– 396 гласуваха „против” предложението
– 272 гласуваха „за” предложението
– 12 се въздържаха
Общо: 680

2. Вторият вот беше на законодателната резолюция (това означава, че досието е окончателно закрито и се връща обратно на Комисията)
– 157 гласуваха „за”
– 496 гласуваха „против“
– 13 се въздържаха
Общо: 666

Резултатът от второто гласуване означава, че сега досието се връща на комитетите и ЕП трябва да гласува по предложението в рамките на 2 месеца.