СТСБ и КНСБ постигнаха ново увеличение на заплатите на водачите в столичния градски транспорт от април 2019 г.

“Само преди месец с 10% бяха повишени възнагражденията на всички работещи в четирите транспортни дружества, преговорите за условията на труд продължават”, коментира Екатерина Йорданова

Съюзът на транспортните синдикати в България и КНСБ постигнаха много сериозен пробив в преговорите със Столична община за увеличение на заплатите на шофьорите и ватманите в столичния градски транспорт. От началото на април възнагражденията се вдигат на 1150 лв. Това стана само два месеца, след като беше постигнато 10% увеличение на заплащането в четирите транспортни общински дружества. 

„Докато други правят политика на гърба на работниците, ние постигаме реално увеличение на доходите и продължаваме преговорите за подобряване на условията на труд и ограничаване на извънредните часове. От края на миналата година сме в интензивни преговори, а диалогът с общината нито е спирал, нито се изчерпва с това решение. Предстои ни приемането на тригодишната рамка, в чийто обсег попадат всички работещи от четирите дружества на столичния градския транспорт”, това заяви лидерът на СТСБ и председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм в Столичният общински съвет (СОС) Екатерина Йорданова преди заседанието на 14 март 2019 г., на което общинските съветници одобриха доклада на кмета за изравняване на заплатите и бонусите в „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД, както и допълнителното 10% увеличение на заплатите на водачите от 1 април 2019 г. За целта от бюджета на Столична община за тази година ще бъдат отделени още 5,3 млн. лева. 

„Това са извънредни мерки, които имат две цели – да задържим водачите на работа в градския транспорт и да привлечем нови шофьори. Привличането в системата е единственият начин да намалим часовете извънреден труд“, заяви кметът Фандъкова. “Така работната им заплата ще достигне 1150 лв., като водачите имат право и на до 100 лв. бонуси за добра работа. За извънреден труд шофьорите и ватманите ще могат да получават допълнително и до 200 лв. месечно. Така средното брутно работно възнаграждение става над 1800 лв.”, обясни столичният кмет. С по-високите основни заплати общината се надява и да привлече нови кадри за свободните в момента около 250 места за водачи.

По време на заседанието стана ясно, че предложението на кмета идва вследствие на интензивни преговори с президентите на двете национално представителни синдикални централи – КНСБ и КТ „Подкрепа“, транспортните федерации към тях – СТСБ и ФТР „Подкрепа“ и синдикалните лидери в дружествата. В процеса на преговорите беше изготвено и проекто-споразумение от Пламен Димитров, подкрепено от Димитър Манолов по тригодишната рамка за периода 2020 – 2022 г.

Проектът на споразумението бе връчен на Йорданка Фандъкова на 8 март 2019 година. В него се предвижда 30% увеличение на заплатите –  с по 10% всяка година. Тази рамка касае и четирите общински дружества на градския транспорт – „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Метрополитен“ ЕАД и Центъра за градска мобилност. 


Отзиви след заседанието: 

Екатерина Йорданова, председател на СТСБ и председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм в Столичният общински съвет (СОС) 

„Благодаря на Столичния общински съвет, че подкрепи предложението на легитимните синдикати, които представяват над 4 000 работници и служители от двете дружества на софийския градски транспорт и не допуснаха да се политизира темата. Синдикатите имат легитимни ръководства в дружествата, които представляват 90 на сто от хората и ако има придобивки за водачите, то те са постигнати именно от тях. Ако Кодексът на труда казва, че нощният труд се заплаща по 0,25 лв. в Колекнивните трудови договори  на дружествата той е 1,33 лв. Платеният годишен отпуск на повечето български граждани по закон е 20 дни, а в столичния градски транспорт е 30-34 дни в зависимост от стажа. Клас прослужено време по кодекса е 0,6%, в КТД за тях е 1%. Синдикатите и комитетите по условията на труд  в дружествата имат програми и се грижат те да се изпълняват.  Искам да ви обърна внимание, че когато започне изпълнението на някоя от мерките, паралелно започват и протести – стана със заплатите, стана и с програмите за подобряване условията на труд. Точно тогава се прави опит за нагнетяване на положението, за разбиване на хората по групи и противопоставянето им едни на други. Важното в такава ситуация е да не се загуби фокуса, за да можем да продължим да водим диалога в правилната посока.“

Зафир Зарков, зам.-председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм към СОС

„Стана ясно, че не може да няма политически елемент в цялата ситуация. Току-що с изумление чухме изявлението на лидера на градската организация на БСП Калоян  Паргов, който каза в прав текст , че ако заплатите бъдат увеличени до такива, каквито са исканията, то видите ли напрежението щяло да бъде туширано, но засега. Това ясно показа, че зад тези искания стоят и политически интереси. Факт е, че през последните три години градският транспорт променя своя облик. Инвестират се средства в обновяването на транспортните средства, които са и работното място на водачите. Не е без значение управляват автобус на 3 години или на 33.Важно е да се каже, че именно на базата на социалния диалог, който върви и не е спирал, а не защото някой сега го е инспиририрал – беше постигнато увеличение на запратите с 10% от 1 февурари за целия сектор на градския транспорт и това беше част от диалога за търсене на решение с натрупания извън нормите извънреден труд. Днешният доклад на кмета показа ясно желанието на Общината да се справи с този проблем.“

Пламен Димитров, президент на КНСБ 

„Надяваме се, че решението на Столична община за увеличение на заплатите на водачите, ще сложи край на кризата с намиране на кадри за столичния транспорт. От друга страна, това не е краят, а началото на дълги преговори, които да очертаят тригодишна перспектива за ръста на доходите във всички транспортни компании на София. Ще продължаваме да настояваме за ограничаване на извънредния труд до законовите норми и подобряване на социално-битовите условия в дружествата. „