Искра Ангелова бе преизбрана за председател на СО към „Трансенерго и релсов път“

Синдикалната организация към Поделение „Трансенерго и релсов път“ на „Столичен автотранспорт” ЕАД проведе делегатско отчетно-изборно събрание на 28 юни 2017 г. На него присъстваха председателят на Синдикат „Електротранспорт” Емилия Иванова и изпълнителният секретар на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) Даниела Златкова. Председателят на организацията Искра Ангелова направи отчет за дейността.

По време на дискусията делегатите обсъдиха настоящите  проблеми, свързани с подобряване на условията на труд и на заплащането. Синдикалното ръководство се ангажира да работи за решаване на основните искания на работещите в поделението.

За председател на организацията бе преизбрана Искра Ангелова. Също така бяха избрани представители на различните звена в компанията, чиято задача е да подобрят информираността на  синдикалните членове и координацията на дейността.