Член на Младежкия комитет ще представлява на европейско ниво СТСБ в сектор ‘вътрешноводен транспорт’

На 4 февруари 2019 г. в Брюксел се проведе заседание на европейския секторен комитет за Социален диалог във вътрешноводния транспорт с участието на синдикати, работодатели и представители на Европейската комисия. СТСБ беше представен от Михаела Савова от Синдикат на речнофлотците към „Параходство българско речно плаване“ АД, която е член на МК на СТСБ и младежки представител на сектора.

По време на заседанието Европейската комисия представи актуална информация за споразумението за работното време, а Комисията за навигация по река Рейн (CCNR) подаде информация за дейността на Комисията по изработване на единни стандарти във вътрешноводния транспорт (CESNI).

Социалните партньори разгледаха и развитието на съвместния проект TASCS, както и влиянието на дигитализацията и автоматизацията върху сектора; и проблемът за социалното неравенство и социалната сигурност. Тъй като дискусиите относно дигитализацията, както и проблемите при наемане на екипажи, бяха твърде разнообразни, всички заседаващи се обединиха около идеята за организиране на отделна среща на работната група през април.

На 5 февруари 2019 г. се състоя редовна среща на секция вътрешноводен транспорт към ETF. Секретарят на секцията Мириам Шафарт поднесе актуална информация относно кампанията FAIR TRANSPORT, като бяха обсъдени предложения за инициативи на отделните синдикални организации по повод кампанията.

Членовете на секцията обсъдиха предложението Юрий Сухоруков, който беше избран за председател на секция ‘вътрешноводен транспорт’ към ITF на 44-ия конгрес на ITF в Сингапур, да стане председател и на ETF секцията, а Йорис Керкофс и Валери Латрон да бъдат вице-председатели. Предстои секцията да вземе официално решение по това предложение при следващата си среща.

Берт Клайн от Nautilus International засегна темата за дигиталните тахографи, по повод идеята в бъдеще да се въвеждат при речното корабоплаване, с цел по-лесно проследяване и документиране работното време на екипажа. Неговата теза беше, че както при сухопътния транспорт само ще се говори за дигитализация и унификация, но на практика работодателите ще откажат да инвестират в тахографите. Мириам Шафарт разясни, че тук всъщност става въпрос за смарт тахограф приложение, което ще може да бъде безплатно изтеглено от Интернет.

Беше засегната и темата за унифицирането на обучението в европейския речен транспорт, като принципната идея е да се създаде електронен регистър на обучаващите органи и да се издават сертификати, важещи за страните от ЕС, но за целта трябва да се въведат единни обучителни стандарти за сектора в страните членки.