Изявление на ЕТФ по случая с DHL,Турция

През април 2011 г. 30 членове на турския съюз TÜMTİS бяха уволнени, защото искаха да създадат синдикално движение на работното си място – DHL. Като акт на съпротива, в продължение на 285 дни те организират мирни протести пред две бази на DHL в източен и западен Истанбул.

TÜMTİS – член на ITF и ETF полага максимални усилия за да проведе преговори с управлението на DHL и да потърси решение за тези уволнения. Въпреки това, компанията продължава да отговаря с антисиндикални действия като:

  • През декември 2012 г. се появява новосформираният съюз, Taşima-Iş.

Има доказателства, че работниците на DHL в Самсун, Истанбул и Анкара са били принудени от самия DHL да се присъединят към съюзът под заплаха от уволнение.

  • На 13 януари 2013 г. и 22 февруари 2013 г. турските съдилища поддържаха искането, че четирима работници на DHL са били „несправедливо и без предизвестие съкратени от длъжност поради членство в профсъюз” и поискаха възстановяването им на работа. DP-DHL обжалва това решение на съда.

Изпълнителния комитет на ЕТФ осъжда тези уволнения и антисиндикалните действия от страна на DHL.

Пред Франк Апел, изпълнителен директор на DHL, ETФ настоява за:
1) Възстановяване на работа на уволнените служители;
2) Прекратяване на кампанията за сплашване;
3) Влизане в преговори с TÜMTİS за съставяне на колективен трудов договор в DHL Supply Chain;
4) Изготвяне на глобално споразумение, за всички работниците на DHL по света, което да гарантира свободата на сдружаване и правото на организиране.
Освен това, комитета призовава своите братя и сестри в ЕТФ да продължат да участват със законосъобразни и видими действия, до победа в този спор.

(Прието на заседание на изпълнителния комитет на ЕТФ, 26 март 2013 г.)