Калин Кулев е новият вицепрезидент на секция „Гражданска авиация“ към ETF

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) има нов представител в ръководството на секция „Гражданска авиация“ към Европейската транспортна федерация (ETF). На 20-21 юни 2018 г. в Брюксел се проведе редовно заседание на секцията с включени срещи на комитетите по наземно обслужване, УВД и летателен екипаж. СТСБ беше представен от Антоанета Стоименова, експерт към СТСБ, и Калин Кулев – член и дългогодишен председател на СИТС към ДП „РВД“.
Членовете на секция „Гражданска авиация“ към ETF единодушно подкрепиха  кандидатурата на Калин Кулев, издигната от над 2000 членове на СТСБ от осемте организации, представляващи гражданската авиация в България (РВД; летища; наземно обслужване; ремонт и поддръжка на авиационна техника, и летателен екипаж); и одобрена с решение на Съюзния съвет на СТСБ от 15 юни 2018 г.

Калин Кулев е член на СИТС (Синдикатът на инженерно-техническите специалисти) към ДП „РВД“ от 1994 г. Между 2004 г. и 2010 г. е бил негов председател и член на Управителния и Съюзния съвети на СТСБ. От 2004 г. е член и на секция „Гражданска авиация“ на ETF, като е представлявал СТСБ в комитета за УВД. Активен член и на европейския комитет за социален диалог в гражданската авиация, той е един от двамата представители на специалистите по безопасност в УВД. През 2010 г. Калин Кулев бе делегат на 42-я конгрес на ITF в Мексико. Като синдикалист винаги е участвал активно във всички кампании на авиационния сектор на национално, европейско и световно равнище, като най-скорошната е „Нашите права – вашата безопасност“. Бил е и национален координатор и представител на СТСБ за инициативата „Единно европейско небе“.

В професионален план, от 1986 г. работи като специалист по безопасност в ДП „РВД“, и е инженер по поддръжката на радарните системи за обработка на данни. От 2000 до 2012 г. е работил като експерт в отдел „Наблюдение“ на ДП „РВД“. От 2012 г. е експерт обучения и подготвя новите специалисти по безопасност.

Поздравяваме г-н Кулев с избора му на новия отговорен пост в ETF и му пожелаваме много здраве, успехи и постижения в полза на всички транспортни работници в гражданската авиация на Европа!