Комитетът за Европейски секторен социален диалог в областта на гражданското въздухоплаване прие работната си програма за 2016 – 2018

На 16 юни 2016г. социалните партньори от ЕС в областта на авиацията се събраха на годишното пленарно заседание на Комитета за секторен социален диалог. Понастоящем Комитетът се председателства от Майкъл Колинс от Европейската федерация на транспортните работници (ETF), а негов заместник-председател е Емануел Джахан от Асоциацията на европейските авиокомпании (АЕА). По време на тази традиционна годишна среща Комитетът обсъди и прие работната си програма за периода 2016-2018г.13466240_1209617989079175_7788149660345680172_n
По отношение на общите приоритети беше взето решение да се постави акцент върху социалната програма и осигуряването на справедлив въздушен транспорт на равнище ЕС и на световно равнище, в контекста на приетата в края на 2015г. “ Стратегия за въздухоплаването в Европа“ на Европейската комисия, за да се следват и подкрепят консенсусни точки и действията, договорени в рамките на Форума за Глобален диалог на Международната организация на труда (МОТ) през 2013 г. Страните се договориха да работят за установяването на диалог за насилието на работното място и за качеството на въздуха в авиацията.
Относно членовете на въздухоплавателни екипажи социалните партньори се споразумяха да се насочат главно към свързаните с тях проблеми, идентифицирани в Стратегията, като въпроса с определянето на приложимото трудово право, юрисдикцията, авиационните работници от трети страни, новите бизнес модели в авиацията. Освен това партньорите ще работят за улесняването на транснационалното колективно договаряне и по проблемите на работното натоварване на екипажите.
Социалните партньори от УВД ще работят за развитието на схемата за ефективност, върху решаването на социални проблеми, произтичащи от въвеждането на нови технологии и автоматизация, и за установяването на култура на справедливост при докладването на събития, съгласно Регламент (ЕС) №376/2014.13537507_1209617992412508_195911316776725033_n
Гаранция за напредък и качество на социалния диалог обаче може да бъде само истинската и цялостна ангажираност на социалните партньори. Наскоро ЕТФ изрази своята загриженост по отношение бъдещето на Европейския социален диалог в авиационната индустрия, като призова представителите на работодателите, и по-специално различните асоциации на авиокомпаниите, да се ангажират в конструктивен и смислен социален диалог със своите партньори, представляващи работниците.