Представители на СТСБ участваха в конференция на ЕТФ за ЖП транспорта в Прага

Представителите на СТСБ Валентина Цветкова, експерт ЖП транспорт в Съюза и Вълко Станев, председател на синдикалната ни организация за район Пловдив, взеха участие в регионална конференция за Централна и Източна Европа, организирана от Европейската федерация на транспортните работници (ЕТФ) и посветена на железопътния транспорт. Тя се състоя в Прага между 9 – 11 ноември. Темата на конференцията беше “Приватизация, либерализация и аутсорсинг и влиянието на тези фактори върху синдикалното движение”.

На събитието присъстваха представители на 22 европейски синдикални структури, които защитават правата на общо 17 милиона ЖП работници. Основният акцент в обсъжданията беше ,че безопасният и устойчив железопътен транспорт може да помогне на света да излезе от икономическата, климатичната и социалната криза, пред която сме изправени днес, тъй като той е нов икономически и социален модел,  който предефинира ролята на пътниците, работниците, работодателите, държавата и околната среда.

Участниците се обединиха около тезата, че публичните инвестиции в железопътния транспорт ще дадат тласък на възстановяването на нашите икономики в кризата. Железопътният транспорт е един от най-екологичните видове транспорт, който намалява въглеродните емисии. Той, заедно с обществения транспорт са ключът към радикалната зелена промяна в транспорта, от която се нуждаем и която стои на дневен ред глобално.

На конференцията бяха очертани и другите предимства на ЖП транспорта, като това, че подхранва икономическото и социалното равенство  чрез достъп до заетост, квалифицирани работни места и по-високи заплати. Според проучвания, всяко едно работно място, създадено в железопътния транспорт, създава друго работно място в производството, храните, търговията или други сектори. Железопътният транспорт също така осигурява на гражданите мобилността, необходима за достъп до работни места и средства за препитание.

Друг акцент от конференцията беше представянето на действията на ЕТФ за повишаване на заплатите в железопътния сектор. Според данните, те трябва да бъдат по-големи от средната работна заплата или инфлацията, + 1%. Стана ясно, че секцията по железопътен транспорт към ЕТФ ще се бори именно за постигането на тези показатели през следващата 2022 г.

В същото време ЕТФ ще работи и в посока за подобряване на условията на труд на пътуващия персонал, в това число – работното време и почивките и как това се отразява на безопасността.

ЕТФ подържа тезата за публични железници, които да работят за благото на хората, а не единствено за печалба, като според тях приватизацията излага на риск пътниците, работниците и нашите общности.

Беше обсъден и проблемът с равенството между половете, като се наблегна на факта, че железниците са индустрия, в която доминират мъже – заетите жени към момента са само около 20%. Те работят основно в администрацията, продажбите, кетъринга и почистването.

Целта, която се очерта на срещата, беше да се привлекат повече жени и млади хора в ЖП транспорта, през следващите 10-15 години. В тази връзка, историческият успех, който представлява подписаното автономно споразумение на 05.11.2021 г., в работата по което СТСБ има голяма дългогодишна  роля, е огромен шанс за жените в ЖП транспорта.

В заключение, изводите от събитието показаха, че синдикатите имат важната отговорност да повишат осведомеността за проблемите, пред които са изправени жените в железопътната индустрия, както и да насърчават жените-железопътни работници за присъединяване, участие и по-голяма активност в синдикалната дейност.