Конференция „Жените в транспорта“ на ЕК

P031427000602-634341

„Гордея се, че съм жена“, заяви еврокомисарят по транспорта Виолета Булц на специално организираната от Европейската комисия еднодневна конференция „Жените в транспорта“ на 21 април т.г. в Брюксел. Към участниците се обърна с приветствие и Инес Айала Сендер, член на Транспортната комисия към Европейския парламент. Освен институциите, присъстваха представители на социалните партньори, неправителствения сектор, научните и маркетинг среди. От страна на СТСБ там бяха Даниела Златкова, член на ЖК на Европейската транспортна федерация, и Мила Николова, експерт по политиките за равенство.

Конференцията обсъди заключенията от излязлото през юли 2015 официално становище на Европейската икономическа и социална комисия (ЕИСК) „Жените и транспорта“, в чиято подготовка активно участва ЖК на ЕТФ чрез политическия си секретар Кристина Тилинг и Инга – Лена Хайних. Становището официално потвърди това, за което синдикатите отдавна алармират – ниско ниво на женско участие в сектора и силна вертикална и хоризонтална сегрегация.

2016-04-21 12.54.19

В търсене на всички възможни решения и съдействие от всички заинтересовани страни участниците изпълняваха различни групови задачи, като при последната трябваше да формулират по пет идеи за мерки за предприемане на различно ниво. Те бяха поканени и да запишат данните си, ако са готови да съдействат. Така в рамките на деня ЕК получи както конкретни предложения, така и екип, готов да работи за тяхното осъществяване. СТСБ възнамерява също да се включи, изразявайки позициите и защитавайки интересите на своите многобройни членове жени.