Конгресът на Еврокадри отчете още един успешен период

Това се случи на 30 и 31 октомври в Брюксел, където се проведе редовният конгрес на Съвета на управленските и професионални кадри (Еврокадри) към Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП). На него избраният на миналия конгрес президент Мартин Йефлен представи отчета на организацията. Сериозни успехи бяха отбелязани през изминалия период в няколко направления – корпоративната отговорност, търговските тайни, интелектуалните права, а основен акцент в последно време беше работата на организацията по защитата на оповестяването на вътрешна информация, когато тя е общественозначима. Съветът е на път да убеди европейските институции, че специално законодателство под формата на директива по този въпрос е необходимо, важно и спешно.

„Беше трудно в Управителния съвет на Еврокадри да намерим най-правилния подход при повдигането на въпроса. Трябваше да сме много убедителни. Затова ни беше много полезно това, че в гражданската авиация вече има такъв прецедент“, заяви Мила Николова от Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ), представител на Европейската транспортна федерация (ЕТФ) в Еврокадри и делегат на конгреса. „Нашият принос беше ценен, но това ще ни се върне стократно, защото директивата ще послужи за защита при докладване на опасни обстоятелства във всички сектори на транспорта“, каза още тя. „Нека не забравяме, че ключовата дума в транспортния сектор е безопасност – за пътници, водачи и трети лица. Редно е да направим всичко, което можем в тази насока, като в същото време защитим от преследване и наказания тези, които съдействат. Та това са точно нашите членове!“ допълни Николова.

В новата програма на Еврокадри са заложени още общи приоритети: качество на работния живот, действителна свобода на придвижване и Европа, основана на знания. Сред извънредните резолюции, приети от конгреса беше и тази за подкрепа на съвместяването на работата с личния живот. Делегатите гласуваха за повече равнопоставеност между жени и мъже на управленско и високо професионално ниво – зоната на „стъкления таван“ за жените.

Желаем успех на малкия, но изключително ефективен секретариат на Еврокадри и на съвета като цяло!