Лидерите на СТСБ в столичен градски транспорт излизат с единна декларация

На 15 февруари 2019 г. в централата на КНСБ лидери и синдикални представители от организациите на СТСБ в „Столичен Автотранспорт ЕАД“ и „Столичен електротранспорт ЕАД“ се срещнаха с председателя на СТСБ Екатерина Йорданова и президента на КНСБ Пламен Димитров, за да споделят своя личен опит и виждания по въпросите за работното време, извънредния труд, заплащането и недостига на кадри в компаниите.

В срещата взеха участие експерти и юристи на СТСБ, членове на Женския и Младежкия комитети на СТСБ от двете дружества и представители на ватманите и шофьорите, сервизните работници и заетите в поддръжката на инфраструктурата.

От името на работещите в „Столичен Автотранспорт ЕАД“ се изказаха Мария Георгиева – председател на Синдикат „Столичен Автотранспорт, Найчо Найденов – председател на СО към депо Дружба‘ и член на УС на СТСБ, и Влади Цветанов – председател на СО към депо Земляне.

Заетите в „Столичен Електротранспорт ЕАД“ бяха представени от Емилия Иванова, председател на Синдикат „Столичен Електротранспорт и на СО към трамвайно депо ‘Искър’, член на УС на СТСБ, Искра Ангелова – председател на СО към „Трансенерго и релсов път“ и член на ФКК на СТСБ, Севдалинка Симеонова – председател на СО към тролейбусно депо ‘Надежда’ и Петър Петров – председател на СО към депо ‘Банишора’.

Емилия Иванова представи съвместна декларация от ръководствата на синдикалните организации на СТСБ в четирите компании на столичния градски транспорт, която беше единодушно приета от събранието.

Остро възразяваме срещу опитите да се създава напрежение в четирите дружества на столичния градски транспорт.– се казва в декларацията – Във всяко от дружествата имаме работещ социален диалог и чрез редовни преговори постигаме ежегодни колективни трудови договори (КТД), в които, след анализ на възможностите, конкретното дружество повишава работните заплати (…) На всички обвинения можем да отговорим с факти от нашите колективни трудови договори. В момента средната брутна работна заплата в “Столичен електротранспорт ЕАД“ е 1538,66 лв., а на водачите – 1780,50 лв.; надбавката за трудов стаж по КТ е фиксирана на 0,6%, при нас договореното е 1%; договореният годишен отпуск е 21 дни и до 12 дни допълнителен. (…) Осъзнаваме, че това не е достатъчно, ще искаме още и още. Но не и в среда, разядена от критика и празни обвинения. Социалният диалог изисква спокойствие. Ако мислите за София – дайте ни това спокойствие. В името на софиянци и хилядите заети в градския транспорт на столицата.“

Пълния текст на декларацията можете да прочетете тук

По-късно синдикалните лидери, председателят на СТСБ и президентът на КНСБ се срещнаха и с директорите и ръководствата на „Столичен Автотранспорт ЕАД“ и „Столичен електротранспорт ЕАД“. Страните се договориха диалогът да продължи на следваща среща, на която ще бъдат обсъдени и приети конкретни мерки за преодоляване недостига на водачи и намаляване на извънредния труд в столичния градски транспорт. Предстои работодатели и синдикати да излязат и със съвместно решение за справяне с проблема за насилието над водачите.