СТСБ проведе Междинна национална конференция под наслов „Предвиждаме промените, създаваме решения“

На 25 юни 2021 г., в централата на СТСБ се проведе Междинна национална конференция под наслов „Предвиждаме промените, създаваме решения“, посветена на Конвенция 190 на МОТ против насилието в света на труда и ролята на СТСБ в създаването и популяризирането й. Поводът да обърнем отново общественото внимание върху сериозните проблеми, свързани с насилието и тормоза на работното място е, че на днешната дата Конвенцията официално влиза в сила в цял свят, след приемането й през 2018 г. Правният инструмент е съпътстван от препоръка 206, която касае прилагнето му. Ратификацията на двата документа в България ще осигури сериозна законодателна защита за работещите жени и мъже от неправомерни действия срещу личността по време на работа.

Конференцията, която се провежда между два конгреса на СТСБ: изминалия през 2018 г. и предстоящия през 2023 г., започна с обръщение на председателя на Съюза Екатерина Йорданова. Тя представи емоционално и вдъхновено пред присъстващите близо 60 гости постиженията на СТСБ от 2018 г. до днес, в национален и международен план, като начерта визията си и за предстоящите синдикални политики.

Освен върху темите от отчетната част, председателят на СТСБ обърна голямо внимание и върху Конвенция 190 на МОТ, в качеството си на един от създателите й: „От днес тази Конвенция вече е действащ международен правен инструмент – и това е голям повод за празнуване! Повод е и всички ние да удвоим усилията си, насочени към ратифицирането на конвенцията от България – за да можем заедно с всички, които живеят и се трудят в нашата страна, на практика да се възползваме от това, за което сме работили от 2009г. насам. Важно е България час по-скоро да се присъедини към държавите, ратифицирали конвенцията и да се обедини около новия световен правен стандарт за противодействие на насилието.“, призова Екатерина Йорданова.

След нея, Кремена Транакиева, експерт „Воден транспорт“ в СТСБ, презентира Междинния доклад на Съюза. В него бяха очертани синтезирано синдикалните действия по сектори. Беше акцентирано и върху международната дейност.

Росана Обрешкова представи подробно Конвенция 190 на МОТ и ролята на СТСБ в създаването и популяризирането й. Тя обърна внимание, че смисълът на документа е във възможността държавите по света да изберат да защитят хората на труда, независимо дали те се трудят в частния, или в публичния сектор; дали работят дистанционно, придвижват се към работното си място, или пък са командировани. Росана Обрешкова, като част от екипа, работил по всички стъпки, докато се стигне до днешното официално приемане на Конвенцията в цял свят – от осъзнаването на силната необходимост от защита от насилие, през изготвянето на текстовете и договарянето на формата на документа, до приемането му, отчете, че в крайна сметка е постигнат максимумът: имаме не само Конвенция, но и препоръки към нея, насочени към синдикати, работодатели и правителства.

След лекторите Екатерина Йорданова отново взе думата, за да обяви връчване на награди от СТСБ и КНСБ в рамките на националната конференция. То беше в два етапа: победител в ежегодния конкурс за насърчаване на четенето сред децата на членовете на СТСБ и „Синдикалист на годината“, съвместна категория с КНСБ. В първата категория спечелилата конкурса Виктория Кенарова на 12 г. от София беше наградена от председателя за усърдното си четене на книги с ваучер за книжарница и специален тефтер, в който да записва впечатленията си от новите истории, с които предстои да се обогати.

Във втората категория годишната награда на Конфедерация на независимите синдикати в България – КНСБ „Синдикалист на годината” 2019 отиде при:
Вълко Тодоров Станев – член на Съюзния Съвет на СТСБ, председател на Синдикална организация при ПС Карлово, за огромния му принос за запазване и укрепване на сектор железопътен транспорт на СТСБ, както и активното участие на организацията му и неговото лично участие в инициативи, форуми, семинари, кампании организирани от СТСБ и КНСБ.

Петко Цонев Александров – член на Управителния Съвет на СТСБ, председател на Синдикална организация към Център за градска мобилност, за приноса му за съхраняването, укрепването и развитието на синдикалната организация в ЦГМ,  както и за активното участие на организацията и неговото лично участие във всички инициативи, форуми, обучения и кампании, организирани от СТСБ и КНСБ.

Алина Стефанова Милушева – съпредседател на Младежкия Комитет на СТСБ и представител на СТСБ в младежкия комитет на Европейската транспортна федерация, за приноса в развитието на младежката дейност на СТСБ, както и в издигането имиджа на СТСБ и КНСБ на европейско и международно ниво, чрез участието в проекти и инициативи, в конгресите на ETUC, ITUC и активната работа за постигането на Коннвенция 190 на International Labour Organization. #RatifyC190

В последните години КНСБ учреди няколко персонални награди, с които отбелязва приноса на редица синдикални и не само синдикални дейци за развитие и подкрепа на синдикалното движение в България.  Всички те, без изключение, допринасят за повишаване авторитета на нашата организация и я издигат сред малкото неправителствени организации, които имат чувство за „историческа памет”.

В резултат на проведената Междинна национална конференция и представянето на приетата Конвенция 190 на МОТ, Екатерина Йорданова предложи да се вземе решение за съставяне на подписка за ратифицирането на правния инструмент в България, като допълнителна подкрепяща мярка за ускоряването на синдикалното искане за защита от насилие. Идеята бе приета единодушно от членовете на Съюзния съвет и получи подкрепата на всички присъстващи. Те се обединиха и около решението да се включат в изготвена подписка на МТФ, отново по предложение на Екатерина Йорданова. С това масово синдикално действие България ще засвидетелства  своята позиция за ратификацията глобално.