Меморандум за сътрудничество и социален диалог в Луфтханза

На 4 февруари 2019 г. в Луфтханза Техник София, в рамките на преговорите за колективен трудов договор, между Синдикалната организация на техническия персонал към СТСБ и работодателя беше подписан Меморандум за сътрудничество и социален диалог. Основната цел на този документ е, посредством т. нар. Допълнителни споразумения към него, бързо и ефективно да се въвеждат в действие конкретни придобивки, договорени от синдикалната организация, за да могат те да достигат работниците още преди финализирането на КТД.

Предмет на първото Допълнително споразумение е заплащането на нощния труд и труда, който се полага в събота и неделя. След тежко и продължително договаряне ръководството прие искането на Синдиката, считано от 23 януари 2019 г., да се увеличи допълнителната ставка за нощен труд на 3 лв./час, както и да се въведе допълнително заплащане от 3 лв. за всеки отработен час в събота и/или неделя. Нощните часове между 22.00 ч. и 06.00 ч., попадащи в рамките на уикенда, ще се заплащат с увеличение от 6 лв./час.

Представителите на синдикалната организация в предприятието, експерти и юристи от СТСБ положиха огромни усилия и посветиха повече от три години на развитието на организацията и постигането на работещ диалог с ръководството. Затова вярваме, че скоро след подписването на Меморандума ще имаме повод да се поздравим и със сключването на първия колективен трудов договор.