„Метрополитен“ ЕАД: ръководство и синдикати, обединени около общи решения за справяне с кризата

Днес, 09 април 2020 г. се проведе среща между ръководството на „Метрополитен” ЕАД в лицето на проф. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор; инж. Красимир Савов, заместник-изпълнителен директор и Екатерина Йорданова, председател на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ), Татяна Пачкова, председател на синдикалната организация на СТСБ-КНСБ в „Метрополитен”; Владимир Манов и Александър Шопов – членове на Управителния съвет на СТСБ-КНСБ. 

Срещата премина при дневен ред:

1. Обсъждане на финансовото състояние на дружеството в момента и отражението на извънредното положение върху дружеството и заетите в него;

2. Готовността на дружеството за кандидатстване за финасова подкрепа по мярката 60/40;

3. Информация за запознаване на личния състав със заповедта на министъра на труда и социалната политика за осигуряване на безопасна и здравословна среда на работа;

4. Запознаване с приетата на 07 април 2020 г. съвместна декларация  между Международната Транспортна Федерация (ITF), работодателските организации International Association of Public Transport (UITP), International Union of Railways (UIC) и United Cities and Local Government( UCLG).


По т.1 – към момента, след подкрепа от страна на ЦГМ и Столична община, дружеството ще може да продължи да изплаща пълния обем на трудовите възнаграждения на работниците и служителите.

Изпълнителният директор благодари за подкрепата на председателя на СТСБ Екатерина Йорданова за постигане на конкретна финасова подкрепа не само за Метрополитен, но и за всички транспортни дружества в София.

По т.2 – Ръководството на дружеството изрази своята благодарност с предварително изразената от страна на част от работещите в дружеството готовност да проявят солидарност с временното затруднено положение на компанията, като заяви че благодарение на мярката 60/40, целяща запазване на заетостта, дружеството на този етап да няма да бъде принудено да прибягва до използването на доброволно заявения от служителите и работниците, неплатен отпуск.

По т.3 – заповедта на министър Деница Сачева е доведена до знанието на всички звена и заети и се изпълнява.

По т.4 – участниците в срещата се обединиха около разбирането, че препоръките на глобалните социални партньори, в голямата си част, за дружеството са изпълнени.