Младежка конференция на Европейска конфедерация на профсъюзите


От 2 до 4 октомври в Швеция се проведе младежка конференция на Европейска конфедерация на профсъюзите (ETUC) на тема “Насърчаване на синдикалното участие за качествен преход към заетост на младежтта в Европа”. Всъбитието участие взеха представители на ETUC, ръководството на Младежкия комитет към организацията, ILO ACTRAV, Министърът на заетостта на Швеция, както и представители на различни младежки организации и структури на национално и европейско ниво. От страна на СТСБ на конференцията присъства международният експерт и отговорник за младежката организация Любомир Дренски.

През първия ден участниците имаха възможност да се запознаят със ситуацията в Швеция и начините, по които синдикалните организации там влияят на политическия процес. Основна тема беше образованието, като беше представено споразумение между социалните партньори в страната, подписано наскоро,което има за цел да подпомага младите хора и имигрантите.

Вторият ден бяха организирани визити в големи компании в Швеция, в които има много силни синдикални организации. Най-голямата от тях беше „Кока-кола“. Представителят на СТСБ имаше късмета да попадне точно в групата, която посети световния производител на газирани напитки. Той успя да се запознае с председателката на един от синдикатите, които имат отлична връзка с ръководството и организират много инициативи заедно. Интересна беше и обиколката на самия завод, който е един от първите в Европейския съюз.

Конференцията продължи с работа по групи. Темата беше представяне ежедневието на синдикален младежки лидер през 2030 година и какви биха били трудностите, основните проблеми и ключови теми, пред които ще се изправят младежите след малко повече от 10 години.


Конференцията приключи с изказвания на представители на Европейската Комисия, министъра на заетостта в Швеция и послания от няколко евродепутати. Всички се обединиха около мнението, че младите трябва да са движещата сила в настъпващите промени на национално и европейско ниво. За тази цел трябва да се организират повече срещи и конференции, на които да се обменя опит и да споделят добри практики.