Младежка конференция предложи засилване на ролята на ITF в страните от Балканския регион

Участниците в Регионалната младежка конференция се обединиха около идеята за засилване на ролята на ITF в страните от Балканския регион. Конференцията се състоя на 9 август 2017 г. в София. Тя бе организирана от Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) и Младежкият комитет към СТСБ  по повод Международния ден на младежта – 12 август. В нея взеха участие млади транспортни работници, активисти на транспортните синдикати от България, Балканите, Европа. Сред участниците бяха членове на Младежкия комитет на Международната транспортна федерация (ITF) от  Полша, Македония, България, Хърватска, Барбадос и Аржентина.

Седмицата бе открита на 9 август 2017 г. с Регионална младежка конференция, на която официални гости бяха генералният секретар на  ITF Стивън Котън и вицепрезидентът на ITF и председател на СТСБ Екатерина Йорданова, като и лидерите на синдикалните организации на СТСБ в столичните компании за градски транспорт.  Сред гостите бе  зам.-кмета на София с рессор транспорт Евгени Крусев, който приветства участниците като представител на града-домакин.

„Вярвам, че синдикатите имат нужда от млади хора, които да бъдат двигател на прехода към модерния синдикализъм.  Смятам, че и ние младите имаме нужда да бъдем част от една работеща структура, да отстояваме правата си,  да бъдем част от нещо – още повече във време на безмилостна конкуренция, започваща още от училище и която ни превръща в индивидуалисти. Синдикатът учи точно на обратното – как да работиш не само в екип, но и за обща кауза. Това заяви при откриването на форума съпредседателят на Младежкия комитет на СТСБ Алина Милушева.

„Целта на тази конференция е да си „сверим часовниците и да видим кой, с какви проблеми се сблъсква в своята страна и как ги преборва. Искаме и нашите връстници от региона да се включат в работата на ITF, да се запознаят с програмата и стратегията й, както и да видят българския опит в това отношение”, коментира още Алина Милушева.

„Толкова свързани сме всички в днешния глобален свят, че единственият начин да действаме е постоянно да търсим глобалните процеси в делата от ежедневието ни, да даваме ежедневни отговори на глобалните теми. Така се стремим да работим и ние”, заяви в приветствието си Екатерина Йорданова. По думите й за СТСБ най-важни са хоризонталните политики, които не се ограничават до един или два сектора, а са валидни за всички работещи в който и да било сектор на икономиката, тъй като те отразяват общочовешките стремежи и са валидни за всички хора. Като такива тя посочи глобалните цели на ООН. „Смятаме, че е стратегически важно ITF да ги припознае и като свои и да използва силата си на глобална мрежа от солидарно и демократично организирани хора, за да помогне за по-бързото им и пълноценно постигане. Не само, че синдикатите и членовете ни ще спечелят от това, но и всички ние ще сме много по-силни, удовлетворени и щастливи от това, че сме участвали в нещо голямо!”, заяви още Екатерина Йорданова.

Сред важните приоритети на СТСБ Екатерина Йорданова очерта равенството между половете, равното заплащане, борбата с насилието във всичките му форми,  баланса между труда, личния и обществения живот. Като друг ключов приоритет за СТСБ тя посочи работата за гарантиране на справедливост по отношение на доходите, качество и сигурност по отношение на работните места и възможност за пълноценна изява и развитие на творчески им потенциал.

По време на своето изказване генералният секретар на международната федерация Стивън Котън представи „четирите лоста на ITF” и поиска младите хора да се включат активно в подготовката на документите за предстоящия догодина конгрес. „Светът се развива с изключително бързи темпове. Новите технологии го променят  и поставят нови и нови предизвикателства пред хората на труда, появявят се нови професии и други изчезват. Затова вашият поглед на младите хора, ни е важен”, коментира Стивън Котън. Той призова участниците да предизвикат настоящото ръководство като поставят проблемите на младите хора. „Направете го, защото ние днес сме статуквото, утре вие ще бъдете на нашето място и да вземете решения”, заяви още Котън.

Бейкър Кундакчи, която е глобален младежки координатор на ITF, говори пред участниците за стратегически важните теми в  ITF преди следващия конгрес на Международната федерация и за това как ITF вижда ролята на младите си членове. Съпредседателят на Младежкия комитет на СТСБ и член на Младежкия комитет на ITF Алина Милушева представи ролята на младежите за активиране на масово синдикално членство.

Следващата презентация бе посветена на глобалните цели на ООН и бе атрактивно представена от членовете на Младежкия комитет на ITF – Камил Бътлър, Серена Браун, Паоло Честони и Доротея Жеч. Те, заедно с Алина, разказаха защо Целите на ООН за устойчиво развитие са толкова важни за синдикатите и младите хора в тях, и как международната федерация може да помогне за постигането им.

Вторият  панел бе с акцент върху българския опит, който беше представен от експертите на СТСБ. Даниела Златкова презентира българският опит в реализирането на най-новата кампания на ITF „Нашият обществен транспорт“. На 1 май тя бе най-добре представена именно в България, а неин домакин бе София. В нея се включиха активно както синдикалните организации, така и работодателите на столичните транспортни дружества.

Презентацията на Мила Николова от СТСБ пък постави акцент върху  ролята на жените в градския транспорт. Представени бяха добрите практики на СТСБ по отношение на политиките за младите жени. Темата е пресечна точка на две основни за федерацията хоризонтални политики – равенството между жени и мъже и привличане на младежта за членство и лидерство, подчерта Мила Николова. СТСБ представи своето виждане за синхронизирани действия от глобално ниво до всяко работно място и обратно, съчетано с комплексен подход и изграждане на широки хоризонтални мрежи за единодействие, сред които регионалното сътрудничество заема важно място.

Елица Бикова, която е най-младият експерт в СТСБ, обърна специално внимание на сектор туризъм и неговата връзка с  транспорта и синдикалния потенциал за България, за СТСБ, за региона, Европа и света. Тя направи преглед на заетостта на младите хора в сектора за България, региона и света, новите видове туризъм и форми на заетост, както и възможни техники за привличане на членове на синдикатите от работещите в този сектор.

След това участниците бяха разделени на две работни групи  – „Нашият обществен транспорт и активиране на масовото членство. Младежите се обединиха около идеята на СТСБ, че Балканският регион има сериозен потенциал и възможности за по-силно синдикално присъствие.  Затова 44-тият конгрес на ITF трябва да постави в документите си специален акцент на региона и да засили влиянието и дейността си чрез привличане на млади хора,  създаването на центрове за обучение, засилване на инициативите за младежите и жените, както и за създаване на различни форми на социално и културно  сътрудничеството.

На финала всички получиха като подарък от Екатерина Йорданова специални книжки на Българския туристически съюз с туристическите обекти у нас. Движението „Опознай България – 100 Национални туристически обекта”” е създадено е през 1966 година, за да предизвика интерес към най-важните и най-големи туристически обекти в България. Това са природни забележителности, музеи, културни и исторически паметници, които са наши национални реликви. Екатерина Йорданова призова младежите точно след една година, всеки един от тях да покаже колко обекта от тези е посетил и как е разказал с думи и снимки за тях.