Младите лидери на СТСБ със силно представяне на заключителната конференция по проекта EVE

Младите лидери на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) представиха добри практики при организирането на младите жени на заключителната конференция по проекта „Жените в транспорта – обучение за стойностна заетост (EVE)”, реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Алина Милушева, Мадлен Йорданова и Надежда Станева впечатлиха участниците във форума с интересното си представяне на множеството успешни инициативи, които през последните години са реализирали с младежката организация на съюза.

Цел 5 на ООН е високо в листата на приоритетите на Младежкия комитет на СТСБ, равенството между половете е в сърцето на нашия устав. Кампаниите и дискусиите по теми като изкореняване на насилието и сексизма, равен достъп до образование и кариерно развитие, водим заедно с мъжете и жените от организацията, защото вярваме, че това е единственият начин да преборим дълбоко вкоренените стереотипи, да присъединим широката общественост към нашата кауза и да превърнем пожелателните политики в действащи механизми.”  Това заяви в експозето си Алина Милушева, съпредседател на МК на СТСБ и представител на СТСБ в Младежките комитети на Европейската и Световната транспортни федерации.

Младежкият комитет подема кампанията „Заклех се!” за борба с насилието над жени още през 2014 г. и успява да я превърне в кауза на цялата организация на СТСБ и да приобщи глобалната синдикална общност, както и мъже и жени на лидерски позиции от цял свят. Кампанията стартира по инициатива на МК по време на 43-тия конгрес на Международната федерация на транспортните работници (ITF), който се проведе в София през 2014 г. и оттогава достигна до хиляди мъже и жени.

Мъжете и жените, които приемат да станат посланици на хармоничните отношения между мъжа и жената застават с имената и лицата си, припознавайки мащабността и сериозността на един проблем, който често бива подценяван. Гордостта на българската жена, страхът от това какво биха си помислили останалите и липсата на ефективни механизми за защита на жертвите често стават причина проблемът насилие да остава скрит зад заключени врати.”, обясни Алина, представяйки различните акции и лица на кампанията.

Според Мадлен Йорданова, секторен представител за сектор „Градски транспорт и инфраструктура“ в МК на СТСБ, за израстването на младите хора е от изключителна важност подкрепата на лидерите в организацията. Като представител на сектора в една от големите транспортни компании в София – „Столичен електротранспорт” ЕАД, тя представи най-интересните младежки инициативи в дружеството.

По време на „Европейската седмица на мобилността” тази година в компанията се проведе “Ден на отворените врати”. „Ние работим активно за промяна на стереотипите за професиите като „мъжки” или „женски”, затова поканихме момчета и момичета от профилирани гимназии да посетят тролейбусно и трамвайно депо, за да се срещнат с младежи от нашата организация. Те им показаха на дело, че реализацията след завършването им като водачи на тролейбуси и трамваи, е напълно реална”, обясни Мадлен. По думите й младите хора останали изненадани колко много жени работят в електротранспорта на София и много от тях решили да проведат своята практика именно там.

Младежите от „Столичен електротранспорт” участваха активно и в откриването на 1 май 2017 г. на кампанията „Нашият обществен транспорт”. Това е инициатива на ITF, която има за цел да разясни предимствата на обществения транспорт. Тя бе представена и в рамките на на “Седмицата на мобилността”, както и по време на превърналата се вече в традиция “Спартакиада на транспортните работници” и на най-новото спортно събитие на съюза – столичната спартакиада, която се провежда под надслов „Спортът побеждава насилието”.

Надежда Станева, член на МК и на Управителния съвет на СТСБ представи три инициативи на МК, реализирани съвместно с Женския комитет на СТСБ и  осъществени в сектора на железопътния транспорт.

Нашият фокус в благотворителната кампания за деца, лишени от родителски грижи, бяха децата на нашите транспортни работници, в които искахме да възпитаме състрадание и да ги подтикнем с конкретни действия да окажат помощ на хора в неравностойно положение. Ние смятаме, че чрез децата по-лесно достигаме и до техните родители. В същото време дадохме възможност на семействата заедно да изработват предмети за нашия благотворителен щанд и така да прекарат повече време заедно, обединявайки усилията си за една много истинска и човешка кауза”, разказа в презентацията си Надежда Станева.

По инициатива на МК е създадена възможност в психологическите лаборатории на транспортните болници да се оказва подкрепа на транспортни работници, преживели насилие, както на работното място, така и в семейството. “Това са предимно жени, но правата за жените, са права за всички”, подчерта Надежда. Тя разказа и за третата добра практика – създаването на т. нар. „Майчин график” в железниците. Той има за цел да подкрепи майките в съвместяването на личния и професионалния живот. Този график е със специален режим на работа – с по-кратко работно време и с пътувания на по-кратко разстояние, за да могат майките да прекарват повече време с децата си.