Националният браншови синдикат „Телекомуникации“ отчете успешен петгодишен мандат

Новоизбраният председател Йордан Йорданов представи своята визия за новия период до 2023 г.

Националният браншови синдикат „Телекомуникации“ (НБСТ) отчете един успешен петгодишен мандат на своята конференция, която се проведе на 16 юни 2018 г. във Варна. Гост на отчетно-изборния форум бе председателят на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) Екатерина Йорданова.

В своето обръщение към НБСТ Екатерина Йорданова даде много висока оценка за дейността на синдиката като член СТСБ. „НБСТ е много активна организация, която въпреки трудностите се развива има силно присъствие в работата на Съюза, включително в инициативите на Женския и Младежкия комитет”, заяви Екатерина Йорданова. Тя подчерта и ролята на НБСТ в социалния диалог за подобряване на заплащането и условията на работа в сектора на телекомуникациите.

От отчетния доклад на председателя Снежанка Костадинова стана ясно, че въпреки множеството синдикални субекти в сектора и трудните преговори, благодарение на усилената работа на ръководството на НБСТ, работещите в българските телекомуникации през тези пет години винаги са били обхванати от Колективното трудово договаряне. Новият КТД отново е двугодишен и е в сила  до 31 декември 2018 г.

„Изключително сме удовлетворени от партньорството си със СТСБ”, подчерта в доклада си Снежанка Костадинова. „От колегите винаги сме получавали изключително полезна и ефективна помощ, както и консултации по всички поставени от нас въпроси. Затова благодарим за сътрудничеството, подкрепата и съпричастността по пътя за справедливи социални и трудово-правни отношения”, заяви още председателят на НБСТ.

Снежанка Костадинова обяви, че след дългогодишна работа се оттегля от активна синдикална дейност. Начело на организацията беше избран досегашният зам.-председател – Йордан Йорданов. Негов заместник стана  Марин Маринов, а за членове на Управителния съвет на НБСТ бяха утвърдени Янко Аврамов, Добромир Чакъров и Радослав Тонев.

От името на СТСБ Екатерина Йорданова благодари на Снежанка Костадинова за отговорната и активна работа и пожела на новото ръководство да продължи  да поддържа и развива синдиката, защото на него разчитат работещите в един от най-динамично развиващите се сектори.

„С избора на новия председател устойчивото развитие на организацията е гарантирано. Защото Йордан Йорданов е един от най-отдадените лидери, един от малкото експерти в областта на Европейските работнически съвети и ние ще разчитаме на неговата експертиза и опит”, заяви още Екатерина Йорданова след като новият председател представи своята визия за следващия програмен период.