„НЕ“ на концесията на Летище София

На 6 юни 2016г. в Музея на авиацията на Летище София се проведе събрание на служителите, организирано от синдикалните организации на СТСБ и ФТР Подкрепа. Дневният ред съдържаше една единствена точка – Обсъждане на предстоящата концесия на столичното летище. На срещата като гости присъстваха председателят на СТСБ Екатерина Йорданова и експертен екип на Съюза.untitled1

Социалното напрежение на Летище София е осезаемо и непрекъснато расте във връзка с официалното решение за концесионирането му, обявено от правителството на 17 май 2016г. и особено с отварянето на процедурата по същество на 2 юни 2016г., когато документацията беше публикувана на сайта на МТИТС и вече е на разположение на потенциалните кандидати.untitled3

На събранието прозвучаха много емоционални изказвания. Служителите разпалено обсъждаха различните начини, по които биха могли законно да изразят своето противопоставяне на идеята за концесиониране на печелившо предприятие, което е един от най-ценните държавни активи и освен  това е обект със стратегическо значение.untitled5

Припомняме, че още на синдикалното събрание от ноември 2015г. Екатерина Йорданова изрази принципното несъгласие  на СТСБ с концепцията за концесиониране на Летище София с цел „санирането“ на губещо и задлъжняло предприятие. СТСБ продължава да счита, че с проблемите на БДЖ, които са натрупани при управлението на редица правителства, трябва да се ангажират държавата и всички политически сили, а не да се търси ресурс само в транспортната система за справяне с тях.

Беше взето решение да се напише поредно писмо от името на синдикалните организации до премиера, министъра на финансите и министъра на транспорта.

Наред с това беше насрочено последващо събрание на 20 Юни, на което да се планират в конкретика различните протестни прояви и да се обяви дата за тяхното начало.

Служителите единодушно се обединиха срещу концесионирането на Летище София,  особено в момент, в който остават само три вноски по заема от Европейската инвестиционна банка за разширяването на летището и вече изцяло е погасен другият заем към Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие.