Необходими са инвестиции в човешкия фактор и обвързващи мерки в социалния сектор

За това призоваха от Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) на двудневната международна конференция «Жизненият стандарт в центъра на вниманието на синдикатите», която се проведе в КНСБ в партньорство с Фондация „Фридрих Еберт“ на 9 и 10 октомври. Думата взеха лектори от Германия, Холандия, Австрия, Сърбия и Македония. От страна на СТСБ присъстваха представители на „Електротранспорт“, „Метрополитен“ и „Летище София“, експертите. Обмяната както на добри, така и не толкова добри практики бе интензивна и ползотворна, бяха обсъдени и редица теоретични аспекти на синдикалната идея.

С оглед на предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС Юлия Симеонова от името на КНСБ изведе заключенията от дискусията в перспективата на синдикалните искания към европейските институции през този период. Основно гарантиране спазването на социалните права, по-високо заплащане и справедливост в разпределението и преразпределението на печалбата и качествени работни места бяха във фокуса на поставените цели. СТСБ обаче настоява за друг подход – стимулиране на инвестирането в човешкия фактор, което понякога надхвърля печалбите, но пък е единствената гаранция за бъдещ растеж. Кризата в предлагането на квалифицирана работна сила ясно показва това. Състоянието на двустранния диалог обаче не дава големи надежди, затова обвързващите мерки изглеждат по-работещият вариант за съживяване на икономиката в перспектива.