Беше избран нов Управителен съвет на синдикалната организация на СТСБ към „Метрополитен“ ЕАД

На 24 юни 2020г. се проведе отчетно-изборна конференция на  синдикалната организация на СТСБ към „Метрополитен“ ЕАД. Гости на събитието от страна на СТСБ бяха председателят  Екатерина Йорданова и Антоанета  Стоименова, главен експерт. В обръщението си, Екатерина Йорданова приветства присъстващите, подчертавайки ползотворното сътрудничество в годините и изрази надежда за бъдещи нови успехи в постигането на реални резултати, на база добър социален диалог. Тя  запозна участниците и с последните новости в сектора в европейски и световен план, като акцентира върху състоялата се тази седмица първа  годишнина от приемането на Конвенция 190 на МОТ, която се бори с насилието в света на труда и изрази надежда, че България ще ратифицира документа в най-кратки срокове.

На срещата досегашният председател на синдикалната организация към „Метрополитен“ ЕАД Татяна Пачкова представи отчетен доклад за петгодишния период на найното ръководство, като подчерта , че подписването на тригодишното рамково споразумение през септември 2019г. за  10% увеличение на всички заплати, което бе осъществено благодарение на активното участие на Екатерина Йорданова и Пламен Димитров във преговорите със столичния кмет г-жа Йорданка Фандъкова и работодателите, е една историческа победа.

Бе представен и финансов отчет от страна на финансово-контролната комисия към дружеството.

Комисията по изборите даде възможност на хората да предложат кандидатури за нов управителен съвет и председател.

Бе решено с мнозинство, при явно гласуване, новият управителен съвет да се увеличи от пет на девет човека .

Единодушно за председател на синдикалната организация към Метрополитен ЕАД  бе избран Александър Шопов, който започна своята активна синдикална кариера като член на младежката организация на СТСБ.

За председател на  Женския комитет към „Метрополитен“ ЕАД бе избрана  Пламена Желязкова и заместник – Боряна Шишкова.

Младежкият комитет ще се представлява от председателя Ивайло Рангелов и съпредседател Златка Христова.

Комитетът по спорт, туризъм и култура бе оглавен от Александър Георгиев.

За членове на Съюзния съвет на СТСБ бяха избрани Пламена Христова и

Александър Шопов.

Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова благодари на Татяна Пачкова за нейната всеотдайна синдикална работа през изминалите години и пожела успех на новото ръководство.