Очакваме МТСП да подкрепи създаването на Конвенция на МОТ срещу насилието в света на труда и да настоява тя да включва и домашното насилие

Този призив беше част от изказването на представителката на СТСБ, експертът Мила Николова, на конференцията по проект WE GO! срещу насилието над жени. Все още преобладава домашното насилие, но това не може да успокоява синдикатите, защото насилието създава модел, който човек следва навсякъде – или по-точно моделът го следва, както и резултатът от насилието. Ето защо профсъюзните лидери трябва и да се заявят, и да бъдат официално припознати като страна в тази битка. Насилието е общ и комплексен проблем и трябва да му се противодейства по същия начин – с общи, комплексни мерки. Николова припомни проекта на Европейската конфедерация на профсъюзите «Сигурност у дома, сигурност на работното място», който приключи през юни т. г. именно с тази препоръка.

Изказването бе подкрепено от останалите участници – организаторите от «Джендър проект» и «Анимус», представители на други НПО и институции, включително от съседни страни. Конференцията е част от проект, съфинансиран от Европейския съюз,  за икономическо овластяване на жени – жертви на насилие. Този процес е жизненоважен за тях, но в него участват също и социалните партньори. Всички трябва да намерят своето достойно място и роля, вместо да поддържат впечатлението, че което се случва вкъщи, си остава семейна работа. Това бе всеобщо мнение на конференцията.